പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
image 10
Founder
Lovlina at University of Kerala
CM at Campus
Harithalayam Project
Harithalayam Project
Admissions
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് KU Padasala അഫിലിയേഷൻ പോർട്ടൽ പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ DigiLocker Kerala Battles Covid ഓണ്‍ലൈന്‍ പേയ്മെന്‍റ് പോര്‍ട്ടല്‍ For the Students e-Certificates ASAP Online Live Classes പരീക്ഷാ ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്ക്
9188526670, 9188526671
     9188526674, 9188526675
 • Applications are invited for admission to the Master of Visual Arts in Painting and Master of Visual Arts in Art History offered for the year 2022 - 23 at the Raja Ravi Varma Centre of Excellence for Visual Arts, Mavelikkara.
        10.08.2022 05:22 PM
 • AFFILIATION OF COLLEGES/ COURSES/ INCREASE IN INTAKE/ ADDITIONAL BATCH FOR THE ACADEMIC YEAR 2023-‘24
        02.08.2022 06:56 PM
 • Notification for Admission (2022-23) Post Graduate Diploma in Knowledge Management (PGDKM)
           26.07.2022 06:11 PM
 • Workshop on Categories and Semigroups conducted by Department of Mathematics, University of Kerala
     19.07.2022 05:33 PM
 • Applications are invited from eligible candidates for the Post Graduate Diploma Course in Psychological Counselling for the academic year 2022-23
     18.07.2022 03:42 PM
 • Scheduled dates for admission to the B.Sc Computer Science [HI], B.Com [HI]and Bachelor of Fine Arts (BFA)[HI] courses in National Institute of Speech and Hearing (NISH), Sreekariyam, Thiruvananthapuram and Bishop Moore College for the Hearing Impaired, Manakala, Adoor for the academic year 2022-23
     13.07.2022 04:49 PM
 • കേരളസർവകലാശാല നാളെ(11/07/2022) നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും(Theory, Practical & Viva Voce) മാറ്റിവച്ചു. മറ്റു ദിവസത്തെ പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല.
  10.07.2022 12:41 PM
 • കേരളസർവകലാശാല ജൂലൈ 11 ന് നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു. പുതുക്കിയ പരീക്ഷാത്തീയതി സർവകലാശാല വെബ്സൈറ്റിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.
  08.07.2022 03:28 PM
 • Applications are invited for the admission to the NRI seats in the University College of Engineering, Kariavattom
     07.07.2022 05:49 PM
 • PROVISIONAL RANK LIST FOR MBA - IMK ADMISSION 2022
     02.07.2022 11:57 AM
      Finance Department                                                     
വെബ് സൈറ്റ് തുറക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം  19.278 ms      സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം : 158700  
   11 ആഗസ്റ്റ് 2022 01:39 PM