പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English
image 10
Founder
Lovlina at University of Kerala
CM at Campus
Harithalayam Project
Harithalayam Project
Admissions
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് KU Padasala അഫിലിയേഷൻ പോർട്ടൽ പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ DigiLocker Kerala Battles Covid ഓണ്‍ലൈന്‍ പേയ്മെന്‍റ് പോര്‍ട്ടല്‍ For the Students e-Certificates ASAP Online Live Classes പരീക്ഷാ ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്ക്
9188526670, 9188526671
     9188526674, 9188526675
 • The last date for the submission of application to the admission of the courses in Master of Visual Arts in Painting and Master of Visual Arts in History for the year 2022-23, offered at Raja Ravi Varma Centre of Excellence For Visual Arts, Mavelikkara under University of Kerala, is extended up to 30 th September 2022.
        26.09.2022 02:58 PM
 • ERRATUM - PhD Entrance Examination 2022
     24.09.2022 02:55 PM
 • Notification for Ph D Entrance Exam 2022
        20.09.2022 05:17 PM
 • Notification for Associate Research Programme and Short Term Research Projects in the Inter University Centre for Alternative Economics (IUCAE), Department of Economics, University of Kerala.
     12.09.2022 02:59 PM
 • Department of Mathematics, University of Kerala is inviting applications from eligible candidates for the post of Project Fellow on contract basis
     03.09.2022 12:27 PM
 • Applications are invited for the admission to vacant NRI seats in the University College of Engineering, Kariavattom for the 1 st year B.Tech Course for the Academic Year 2022-23
     30.08.2022 04:40 PM
 • Scheduled dates for common entrance test towards admission to the MSW, MSW(DM) and MAHRM courses in affiliated colleges for the academic year 2022-23
        20.08.2022 05:08 PM
 • ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കര(ഔദ്യോഗിക ഭാഷ) വകുപ്പ് -ഭരണഭാഷാ സേവന പുരസ്കാരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്
     19.08.2022 04:43 PM
 • University College of Engineering, Kariavattom - B.Tech Degree Course ( 2016 Admission & 2017 Admission) - Improvement of sessional marks after Completion of the Course
        19.08.2022 04:43 PM
 • B.Arch Degree Course (2013 Scheme - 2015 Admission) - Improvement of sessional marks after Completion of the Course - for candidates with less than 35 marks for CA who have not secured 40 or above marks in theory papers
        19.08.2022 04:37 PM
      Finance Department                                                     
വെബ് സൈറ്റ് തുറക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം  14.084 ms      സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം : 175352  
   04 ഒക്ടോബര്‍ 2022 02:04 AM