പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English

പ്രധാന പേജ് അദ്ധ്യാപകര്‍

അദ്ധ്യാപകര്‍

സ്കൂള്‍ ഡയറക്ടര്‍മാര്‍ - 11

ഡോ. റസിയ ബീഗം എസ്.
സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ്സ് മാനേജ്‌മെന്റ് ആൻഡ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ്
പ്രൊഫസർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കോമേഴ്‌സ്, കാര്യവട്ടം
drresia@gmail.com +91-471-2412179, +91-8547292598

ഡോ. എം. എസ്. ഹരികുമാര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ലൈബ്രറി സയൻസ്
അസോ. പ്രൊഫസർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം
msharikumar@gmail.com 9847126047, 0471-2417047

ഡോ. ആര്‍. വസന്തഗോപാല്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഡയറക്ടർ
director.ide@gmail.com +91-9895018010

ഡോ. സാബു ജോസഫ്
സ്കൂൾ ഓഫ് എർത്ത് സിസ്റ്റം സയൻസസ്
പ്രൊഫസര്‍, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എന്‍വയോണ്‍മെന്‍റല്‍ സയന്‍സസ്, കേരള സര്‍വകലാശാല
jsabu2000@gmail.com +91-471-2308146, +91-9447453063

ഡോ. സുജ കുറുപ്പ് പി. എല്‍.
സ്കൂൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് & ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ്‌
പ്രൊഫസർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്
sujapl@gmail.com +91-471-2386325, +91-9446302815

-ഡയറക്ടറുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല-
സ്കൂൾ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്

ഡോ. ജയചന്ദ്രന്‍ ആര്‍.
സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ്‌
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിന്ദി, കേരള സര്‍വകലാശാല
drrjayachandran@gmail.com, +91-9400472375

ഡോ. മിനി എസ്.
സ്കൂൾ ഓഫ് ലൈഫ് സയൻസസ്‌
പ്രൊഫസര്‍, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി, കേരള സര്‍വകലാശാല
minisaraswathy@gmail.com 9495276631

ഡോ. സി. സതീഷ് കുമാര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആന്‍റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസസ്
പ്രൊഫസർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
csk@keralauniversity.ac.in +91-471-2308905, +91-9895980078

ഡോ. ജോസുകുട്ടി സി. എ.
സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ്
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്, കേരള സര്‍വകലാശാല
cajosukutty@gmail.com, +91-9447145381

ഡോ. കെ. ജി. ഗോപ്ചന്ദ്രന്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ടെക്നോളജി
പ്രൊഫസര്‍, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോഇലക്ട്രോണിക്സ്, കേരള സര്‍വകലാശാല
kggopchandran@gmail.com +91-471-2308167, +91-8129914751

വകുപ്പ് അദ്ധ്യക്ഷര്‍ - 43

ഡോ. എ. ബിജുകുമാർ
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍റ് ഫിഷറീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308131
മൊബൈല്‍ : +91-9447216157  ഇമെയില്‍ : bijupuzhayoram@gmail.com

Dr. A. Helen
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308708
മൊബൈല്‍ : +91-9447399759  ഇമെയില്‍ : helenabiochem@gmail.com

Dr. E. I. Abdul Sathar
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308905
മൊബൈല്‍ : +91-9495366416,6282174056  ഇമെയില്‍ : sathare@gmail.com

Dr. G. Prasad
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സുവോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308906  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9544381060
മൊബൈല്‍ : 9497254158  ഇമെയില്‍ : contactgp135@gmail.com

Dr. Salom Gnana Thanga V.
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308146  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-4651-258975
മൊബൈല്‍ : +91-9447220009  ഇമെയില്‍ : salom@keralauniversity.ac.in

Dr. Sandhya R. S.
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308425  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 7510646039
മൊബൈല്‍ : 9496114094  ഇമെയില്‍ : sandhyasgtds@gmail.com

Dr. K. Satheesh Kumar
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചര്‍സ് സ്റ്റഡീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2305321  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-470-2688722
മൊബൈല്‍ : +91-9249438722  ഇമെയില്‍ : kskumar@keralauniversity.ac.in

Dr. Anitha V.
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308309  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-9446361223
മൊബൈല്‍ : +91-9539204587  ഇമെയില്‍ : anithav@keralauniversity.ac.in

Dr. Suresh R.
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308307
മൊബൈല്‍ : +91-9447586458  ഇമെയില്‍ : sureshrajan1994@yahoo.co.in

Dr. R. B. Sreekala
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഓറിയന്‍റല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആന്‍റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി

മൊബൈല്‍ : 9495700985  ഇമെയില്‍ : dr.sreekalarb@gmail.com

Dr. A. Gangaprasad
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308778  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2482513
മൊബൈല്‍ : +91-9447552783  ഇമെയില്‍ : agangaprasad@yahoo.com

ഡോ. ജയചന്ദ്രൻ ആർ.
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിന്ദി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308649  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 0471-2931123
മൊബൈല്‍ : +91-9400472375  ഇമെയില്‍ : drrjayachandran@keralauniversity.ac.in

ഡോ. എസ്. കുഞ്ഞമ്മ
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308469
മൊബൈല്‍ : +91-9400514982  ഇമെയില്‍ : drskunjamma@yahoo.co.in

Dr. Seema Jerome
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308459
മൊബൈല്‍ : +91-9495993198  ഇമെയില്‍ : seemajerome@gmail.com

Dr. Jeyakrishnan P.
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് തമിഴ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308919  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9496278739
മൊബൈല്‍ : +91-9447222571  ഇമെയില്‍ : pjktamil@gmail.com

Dr. B. Hariharan
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2386325  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2964318
മൊബൈല്‍ : +91-9446203008  ഇമെയില്‍ : harirang@gmail.com

Dr. Gabriel Simon Thattil
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2412179
മൊബൈല്‍ : +91-9496275305  ഇമെയില്‍ : simon.thattil@gmail.com

Dr. Geetha Janet Vitus
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2304718  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-474-2796777
മൊബൈല്‍ : +91-9995283337  ഇമെയില്‍ : akannittayil@gmail.com

ഡോ. ചന്ദ്രശേഖർ കെ. എസ്.
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഇന്‍ കേരള
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2301145  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2476238
മൊബൈല്‍ : +91-9447268840  ഇമെയില്‍ : kscnair@gmail.com

Dr. S. Sankararaman
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്

മൊബൈല്‍ : 9447421844  ഇമെയില്‍ : drssraman@gmail.com

Dr. Swapna T. S.
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :9745824670  ഇമെയില്‍ : swapnats@yahoo.com

ഡോ. ഷൈല സി. എ.
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
സംസ്കൃത ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308801,  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 0476 2831062
മൊബൈല്‍ : 9995381562  ഇമെയില്‍ : shailalatheef062@gmail.com

ഡോ. അച്യുത്ശങ്കർ എസ്. നായർ
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടേഷണല്‍ ബയോളജി ആന്‍റ് ബയോ-ഇന്‍ഫോര്‍മാറ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :9446928759  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 0471 6004009  ഇമെയില്‍ : sankar.achuth@gmail.com

Dr. Bindu K.
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മ്യൂസിക്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308995
മൊബൈല്‍ : 9744918335  ഇമെയില്‍ : kbindusanjeevlal@gmail.com

Dr. Ramesh Kumar P.
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308303  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2412717
മൊബൈല്‍ : +91-9447127873  ഇമെയില്‍ : ramesh.ker64@gmail.com

Dr. E. Shaji PhD (Kerala)
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി

മൊബൈല്‍ : +91-9447479798  ഇമെയില്‍ : shajigeology@gmail.com

Dr. D. MUHAMMAD NOORUL MUBARAK
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308360  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2412930
മൊബൈല്‍ : +91-9446100484  ഇമെയില്‍ : noorul.muby@gmail.com

Dr. J. Jaseer
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308304
മൊബൈല്‍ : +91-9447221421  ഇമെയില്‍ : drjasseer@yahoo.co.in

ശ്രീ. അമ്പോറ്റി എ. കെ.
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308115  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2416801
മൊബൈല്‍ : +91-9495231737  ഇമെയില്‍ : ampottibharanikkavu@gmail.com

Sindhu Thulaseedharan
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലോ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2551019
മൊബൈല്‍ : +91-471-2308916  ഇമെയില്‍ : sindhu.thulaseedharan@gmail.com

Dr. Jayasree E. G.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308682
മൊബൈല്‍ : +91-9746790202  ഇമെയില്‍ : jelambal@gmail.com

Dr. Anil Chandran S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308057
മൊബൈല്‍ : +91-9446093978, 807510209  ഇമെയില്‍ : anil@keralauniversity.ac.in

Dr. Sibi K. S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9496716356
മൊബൈല്‍ : +91-9847470356  ഇമെയില്‍ : sibi@keralauniversity.ac.in

ഡോ. താജുദീൻ എ. എസ്.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അറബിക്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308846
മൊബൈല്‍ : +91-9446827141  ഇമെയില്‍ : thajudeenmannani@gmail.com

ഡോ. ബി. മിനി ദേവി
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308034  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2365655
മൊബൈല്‍ : +91-9446663070  ഇമെയില്‍ : drminidevi1968@gmail.com

Dr. P. Jinimon
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി

മൊബൈല്‍ : 8547584458  ഇമെയില്‍ : jinimon@gmail.com

ഡോ. കൃഷ്ണകുമാർ ആർ. എസ്.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ജര്‍മ്മന്‍
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712386320
മൊബൈല്‍ : 9488653336  ഇമെയില്‍ : sreekumar@keralauniversity.ac.in

ഡോ. കൃഷ്ണകുമാർ ആർ. എസ്.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് റഷ്യന്‍
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712386321
മൊബൈല്‍ : 9497270802  ഇമെയില്‍ : kkmeerkk@gmail.com

Dr. Lalmohan P.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308013
മൊബൈല്‍ : 9745608518  ഇമെയില്‍ : plalmohan@gmail.com

Dr. Binu G. Bheemnath
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിലോസഫി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308746
മൊബൈല്‍ : 9847936148  ഇമെയില്‍ : binugbheemnath@keralauniversity.ac.in

Dr. Preeta Nayar
റീഡര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ആര്‍ക്കയോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308053  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91 9495626707
മൊബൈല്‍ : +91 9495626707  ഇമെയില്‍ : preetasnayar@gmail.com

Dr. Biju V.
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് (ഇന്‍ ചാര്‍ജ്ജ്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് നാനോസയന്‍സ് ആന്‍റ് നാനോടെക്നോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308863  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2446557
മൊബൈല്‍ : +91-9961228468  ഇമെയില്‍ : bijunano@gmail.com

Dr. C. R. Prasad
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് (ഇന്‍ ചാര്‍ജ്ജ്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കേരള സ്റ്റഡീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308459  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2467008
മൊബൈല്‍ : +91-9447552876  ഇമെയില്‍ : drcrprasad1@gmail.com

യു.ജി.സി. എമിറേറ്റ്സ് ഫെല്ലോ - 3

Dr. B. Sreedevi
യുജിസി - എമിറേറ്റ്സ് ഫെല്ലോ
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471- 2308469
മൊബൈല്‍ : 9447926220  ഇമെയില്‍ : drbsreedevi@gmail.com

Dr. Annie Abraham
യുജിസി - എമിറേറ്റ്സ് ഫെല്ലോ
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി

Prof (Dr) T. S. Anirudhan
യുജിസി - എമിറേറ്റ്സ് ഫെല്ലോ
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി

മൊബൈല്‍ : 9446684887  ഇമെയില്‍ : tsani@rediffmail.com

പ്രൊഫസര്‍മാര്‍ - 48

Dr. Ajayakumar P. P.
പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9400017065  ഇമെയില്‍ : ajaymorazha62@gmail.com

Dr. Unnikrishnan A. M.
പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2348400
മൊബൈല്‍ : +91-9447453145  ഇമെയില്‍ : dramunnikrishnan@gmail.com

Dr. C. A. Lal
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഡയറക്ടര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9446703790  ഇമെയില്‍ : lalca.ku@gmail.com

Dr. K. S. Suresh Kumar
പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-470-2153260
മൊബൈല്‍ : +91-9539923405  ഇമെയില്‍ : surukuttyatl@gmail.com

Dr. R. Vasanthagopal
പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9895018010  ഇമെയില്‍ : vasanthagopalr@gmail.com

Dr. Shaji A.
പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2300148  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2415136
മൊബൈല്‍ : +91-9447324831  ഇമെയില്‍ : shajideepam@gmail.com

Dr. Radhamany P. M.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308301  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2414259
മൊബൈല്‍ : +91-9446215095  ഇമെയില്‍ : radhamany_m@rediffmail.com

ഡോ. സുഹറ ബീവി എസ്.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308301
മൊബൈല്‍ : +91-9447012324  ഇമെയില്‍ : s.beevy@rediffmail.com

Dr. Ganga Prasad A.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308301  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2482513
മൊബൈല്‍ : +91-9447552783  ഇമെയില്‍ : agangaprasad@yahoo.com

Dr. Bindu R. Nair
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308301  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2354375
മൊബൈല്‍ : +91-9447111375  ഇമെയില്‍ : bindunair_r@yahoo.co.in

Dr. E. A. Siril
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308301  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 7907921411
മൊബൈല്‍ : +91-9447260101  ഇമെയില്‍ : easiril@keralauniversity.ac.in

Dr. Shiburaj S.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി

മൊബൈല്‍ : 9495826669  ഇമെയില്‍ : drshiburaj@gmail.com

Dr. Biju V.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308920  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2446557
മൊബൈല്‍ : +91-9961228468  ഇമെയില്‍ : bijunano@gmail.com

Dr. G. Suresh Singh
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308303
മൊബൈല്‍ : 9447471455  ഇമെയില്‍ : gsureshsingh65@gmail.com

ഡോ. സി. സതീഷ് കുമാർ
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഡയറക്ടര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308905  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9074108366
മൊബൈല്‍ : +91-9895980078  ഇമെയില്‍ : csk@keralauniversity.ac.in

ഡോ. എ. പി. പ്രദീപ്കുമാർ
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308403
മൊബൈല്‍ : +91-9895245380  ഇമെയില്‍ : geo.pradeep@keralauniversity.ac.in

Prof. (Dr.) R. B. BINOJ KUMAR
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308403  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 7907921148
മൊബൈല്‍ : +91-9447101220  ഇമെയില്‍ : binojrb@gmail.com

Prof. (Dr.) Rajesh Reghunath M.Phil, PhD
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308403
മൊബൈല്‍ : +91-9447103510  ഇമെയില്‍ : rajeshgeologist@gmail.com

Vinod Chandra S. S.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 0471-2305801
മൊബൈല്‍ : 9447271806  ഇമെയില്‍ : vinod@keralauniversity.ac.in

Dr. Achuth Sankar S. Nair
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2542220  ഇമെയില്‍ : sankar.achuth@gmail.com

Dr. Jaya D. S.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308146  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2554027
മൊബൈല്‍ : +91-9895822161  ഇമെയില്‍ : jayvijayds@gmail.com

ഡോ. സാബു ജോസഫ്
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308146  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2413006
മൊബൈല്‍ : +91-9447453063  ഇമെയില്‍ : jsabu2000@gmail.com

ഡോ. മനോജ് ചങ്ങാത്ത്
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചര്‍സ് സ്റ്റഡീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2305321  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2742309
മൊബൈല്‍ : +91-9446967394  ഇമെയില്‍ : mchangat@keralauniversity.ac.in

Dr. Sam Solomon
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308167
മൊബൈല്‍ : 9847314237  ഇമെയില്‍ : profsamsolomon@keralauniversity.ac.in

ഡോ. കെ. ജി. ഗോപ്ചന്ദ്രൻ
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308167  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2722285
മൊബൈല്‍ : +91-8129914751  ഇമെയില്‍ : kggopchandran@gmail.com

Dr. Prasad A. K.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308309
മൊബൈല്‍ : +91-9495629580  ഇമെയില്‍ : akprasad95@gmail.com

Dr. Manju S. Nair
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2313584  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-472-2308309
മൊബൈല്‍ : +91-9495513584  ഇമെയില്‍ : meetmanjunaidu@yahoo.com

ഡോ. അബ്ദുൾ സലിം എ.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :91-471-2618309  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 0471-2414187
മൊബൈല്‍ : +91-9446476187/9074859585  ഇമെയില്‍ : abdulsalim01@gmail.com

Dr. Sheeja S. R.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്

മൊബൈല്‍ : 9497211518  ഇമെയില്‍ : sheejasunil99@gmail.com

Dr. H. Sylaja
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-4712308304
മൊബൈല്‍ : +91-9387058048  ഇമെയില്‍ : sylasurash@gmail.com

Dr. Antony Palackal
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308425
മൊബൈല്‍ : 9447739189  ഇമെയില്‍ : antonypalackal@gmail.com

ഡോ. വി. സതീഷ് എം.എ, എൽ.എൽ.എം.,പി എച്ച്.ഡി
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308839
മൊബൈല്‍ : +91-9446533386  ഇമെയില്‍ : drsathishvasudevan@gmail.com

Dr. R. Girish Kumar
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308307
മൊബൈല്‍ : 9447090000  ഇമെയില്‍ : girishramkumar@yahoo.com

Dr. Sajad Ibrahim K. M.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308307
മൊബൈല്‍ : +91-9447337189  ഇമെയില്‍ : sajad67@gmail.com

Dr. Shaji Varkey
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308307  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 2412576
മൊബൈല്‍ : +91-9447129451  ഇമെയില്‍ : shaji.varkey@gmail.com

Prof. (Dr.) S. R. Jayasree
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിന്ദി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308649
മൊബൈല്‍ : 9446183785  ഇമെയില്‍ : srjayasreegopinadh@gmail.com

Dr. S. A. Shanavas
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308469
മൊബൈല്‍ : +91-9495074811  ഇമെയില്‍ : sasnavs@gmail.com

Dr. C. R. Prasad
പ്രൊഫസര്‍
മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308459  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2467008
മൊബൈല്‍ : +91-9447552876  ഇമെയില്‍ : drcrprasad1@gmail.com

Dr. S. Shifa
പ്രൊഫസര്‍
മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308459  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2465752
മൊബൈല്‍ : +91-9447543476  ഇമെയില്‍ : drsshifa1@gmail.com

Dr. Beena Isaac
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഡയറക്ടര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിലോസഫി
 ഇമെയില്‍ : director@cpcruok.com

Dr. P. N. Harikumar
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712412179
മൊബൈല്‍ : 9447304912  ഇമെയില്‍ : sushahari@gmail.com

ഡോ. റസിയ ബീഗം എസ്.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2412179
മൊബൈല്‍ : +91-8547292598  ഇമെയില്‍ : drresia@gmail.com

Dr. G. Raju
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2412179
മൊബൈല്‍ : +91-9496254542  ഇമെയില്‍ : rajmukal@yahoo.co.uk

Dr. Bindu R. L.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :9947323222  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2318088
മൊബൈല്‍ : +91-9947323222, 828182322  ഇമെയില്‍ : binduindraneelam@gmail.com

Dr. Meena T. Pillai
പ്രൊഫസര്‍
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2386325  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2439749
മൊബൈല്‍ : +91-9495919749  ഇമെയില്‍ : meenatpillai@gmail.com

Dr. Suja Kurup P. L.
പ്രൊഫസര്‍
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2386325  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2572278
മൊബൈല്‍ : +91-9446302815  ഇമെയില്‍ : sujapl@gmail.com

Dr. Mini S.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308078
മൊബൈല്‍ : +91-9495276631  ഇമെയില്‍ : minisaraswathy@gmail.com

എസ്. എം. എ. ഷിബിലി
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308682  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-9249863611
മൊബൈല്‍ : +91-8547067230  ഇമെയില്‍ : smashibli@yahoo.com

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍മാര്‍ - 19

Dr. S. M. Raffi
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍റ് ഫിഷറീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308131
മൊബൈല്‍ : 9497393516  ഇമെയില്‍ : raffi@keralauniversity.ac.in

Dr. Rajalakshmi R.
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308301  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-828-1304258
മൊബൈല്‍ : +91-9495819218  ഇമെയില്‍ : rajalakshmi.murali@gmail.com

Dr. I. Hubert Joe
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 04712931185
മൊബൈല്‍ : 9447220563  ഇമെയില്‍ : hubertjoe@keralauniversity.ac.in

Dr. Jayakrishnan R
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308920
മൊബൈല്‍ : 919447242210  ഇമെയില്‍ : rjk@keralauniversity.ac.in

Dr. Thalmi B
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308303  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2321591
മൊബൈല്‍ : +91-9447553507  ഇമെയില്‍ : thalmaths@yahoo.com

Dr. Manoj Chacko
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :9447310097  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-479-2457449
മൊബൈല്‍ : +91-9447310097  ഇമെയില്‍ : manojchacko02@gmail.com

ഡോ. അജി എസ്.
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308360
മൊബൈല്‍ : +91-9895474042  ഇമെയില്‍ : aji_12345@yahoo.com

Dr. Sherly Williams E.
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :91-471-2308146  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 91-471-2791114
മൊബൈല്‍ : +91 9495036719  ഇമെയില്‍ : sherlyrobin@rediffmail.com

Dr. Christabell P. J.
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2305321
മൊബൈല്‍ : +91-9497850893  ഇമെയില്‍ : christabell@keralauniversity.ac.in

Dr. Bindu P.
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308304  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2540010
മൊബൈല്‍ : +91-9447769036  ഇമെയില്‍ : bindupsych67@gmail.com

ഡോ. പുഷ്പം എം.
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308425
മൊബൈല്‍ : +91-9847524317  ഇമെയില്‍ : pushpasocio@gmail.com

Dr. Josukutty C. A.
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308307
മൊബൈല്‍ : +91-9447145381  ഇമെയില്‍ : cajosukutty@gmail.com

Shri. N. C. Haridasan
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308459
മൊബൈല്‍ : +91-9446704226  ഇമെയില്‍ : ncharidas@gmail.com

Dr. Usha Raja Varier
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
സംസ്കൃത ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308801
മൊബൈല്‍ : 9497614707  ഇമെയില്‍ : drushakumarig@gmail.com

ഡോ. റ്റി. വിജയലക്ഷ്മി
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് തമിഴ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308919  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 7012084792
മൊബൈല്‍ : +91-9447070931  ഇമെയില്‍ : drvijichakku@yahoo.co.in

Dr. R. Lekshmi
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിലോസഫി
 ഇമെയില്‍ : rlekshmi@keralauniversity.ac.in

Dr. G. Padmakumar
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിലോസഫി
 ഇമെയില്‍ : gpadmakumar@cpcruok.com

Dr. Biju T.
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712412179
മൊബൈല്‍ : 9895636874  ഇമെയില്‍ : biju@keralauniversity.ac.in

Dr. Arun A. Rauf
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308078  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-470-2607320
മൊബൈല്‍ : +91-9447290954  ഇമെയില്‍ : arunar@rediffmail.com

റീഡര്‍മാര്‍ - 0

യു.ജി.സി. - അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍മാര്‍ - 0

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍മാര്‍ - 94

Aby T. Suresh
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 9567800988  ഇമെയില്‍ : abytsuresh@gmail.com

Renoj N. K.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 7025944114  ഇമെയില്‍ : renoj.keralauniversity.ac.in

Dr. Ajitha S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-474-2429777
മൊബൈല്‍ : +91-9447259150  ഇമെയില്‍ : dr.ajithas@gmail.com

Dr. S. Nazeeb
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-474-2702346
മൊബൈല്‍ : +91-9447722346  ഇമെയില്‍ : drnazeeb@gmail.com

Dr. MUSHTHAQ AHAMMED K.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9446250397  ഇമെയില്‍ : mustaq77@rediffmail.com

Dr. Balu B.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-7012270881  ഇമെയില്‍ : bbalub@gmail.com

Dr. Indu K. V.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9497457004

Dr. Deepak K. R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-480-2732436
മൊബൈല്‍ : +91-9447616483  ഇമെയില്‍ : drdeepakkrsde@gmail.com

Dr. Rajan T. K.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9947092605  ഇമെയില്‍ : rajankurumassery112@gmail.com

Dr. Rose Mary George
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 94466414181
മൊബൈല്‍ : +91-9745335476  ഇമെയില്‍ : hellorose@gmail.com

Dr. Suja S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-479-2335422
മൊബൈല്‍ : +91-9447218018  ഇമെയില്‍ : sujasdr@gmail.com

Dr. S. Venumohan
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2386120
മൊബൈല്‍ : +91-9447250179  ഇമെയില്‍ : svenumohan@gmail.com

Dr. Pramod Kiran R. B.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍റ് ഫിഷറീസ്
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2417678
മൊബൈല്‍ : +91-9995883318  ഇമെയില്‍ : pramodkiranrb@yahoo.com

Dr. Kurian Mathew Abraham
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍റ് ഫിഷറീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308131
മൊബൈല്‍ : 9447244803  ഇമെയില്‍ : kurianma@gmail.com

Dr. Mithun Sukumaran
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍റ് ഫിഷറീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308131
മൊബൈല്‍ : 8075956015  ഇമെയില്‍ : mithunsugun@gmail.com

Preethi K.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308057
മൊബൈല്‍ : +91-8547533285  ഇമെയില്‍ : preethikarunakaran@gmail.com

Dr. Deepa K. G.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്

മൊബൈല്‍ : 9632784886  ഇമെയില്‍ : deepa@keralauniversity.ac.in

Dr. I. N. Jawahar
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്

മൊബൈല്‍ : +91-9895691877  ഇമെയില്‍ : jawaharin@gmail.com

ഡോ. സുബോധ് ജി.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308920  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 1
മൊബൈല്‍ : +91-9633983404

Dr. Manju V. N
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308303
മൊബൈല്‍ : +91-8129391763  ഇമെയില്‍ : manjushaijulal@yahoo.com

Dr. Dilip Kumar
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308303
മൊബൈല്‍ : 9446195433  ഇമെയില്‍ : dilipkumar.cms@gmail.com

Dr. Chithra M. R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308303  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 04842779243
മൊബൈല്‍ : 9567763243  ഇമെയില്‍ : chithramohanr@gmail.com

Dr. Krishna Kumar G.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 0471 2308303
മൊബൈല്‍ : +91 8281466011  ഇമെയില്‍ : krishna.math@gmail.com

Dr. A. Riyaz
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308905
മൊബൈല്‍ : 9744895177  ഇമെയില്‍ : riyazstatoyour@gmail.com

Dr. Dhanil Dev S. G. PhD (Kerala)
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308403
മൊബൈല്‍ : 8281674056  ഇമെയില്‍ : dhanildev@keralauniversity.ac.in

Dr. Sajin Kumar K. S. PhD (IIT Bombay) PDF (Michigan Tech US
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-9495832220
മൊബൈല്‍ : +91-9495832220  ഇമെയില്‍ : sajinks@keralauniversity.ac.in

Dr. Anilkumar. Y. PhD (IIT Bombay)
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2304803
മൊബൈല്‍ : +91-9567692610  ഇമെയില്‍ : anilgeol@keralauniversity.ac.in

Smt. Jeejakumari V. K.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സുവോളജി

Dr. P. Sreejith
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സുവോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308906  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-476-2681268
മൊബൈല്‍ : +91-9496793794  ഇമെയില്‍ : p.sreejith@gmail.com

Dr. Benno Pereira P. G.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സുവോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308906
മൊബൈല്‍ : 9447220233  ഇമെയില്‍ : bennopereira@gmail.com

Dr. S. Synudeen Sahib
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സുവോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :09447243002
മൊബൈല്‍ : 9447243002  ഇമെയില്‍ : sainudeenpattazhy@hotmail.com

Philomina Simon
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308360
മൊബൈല്‍ : +91-8893769627  ഇമെയില്‍ : philominasimon@keralauniversity.ac.in

Dr. Thara P.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചര്‍സ് സ്റ്റഡീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2305321  ഇമെയില്‍ : thara.dfs@gmail.com

Dr. Yamuna A.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308167  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2464360
മൊബൈല്‍ : +91-9446324306  ഇമെയില്‍ : yam10emerald@yahoo.com

Dr. Rajesh S. V.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ആര്‍ക്കയോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308053  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2269923
മൊബൈല്‍ : +91-9497078573, +91-94265  ഇമെയില്‍ : rajeshkeraliyan@yahoo.co.in

Dr. Abhayan G. S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ആര്‍ക്കയോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308053  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-9846276539
മൊബൈല്‍ : +91-9846276539  ഇമെയില്‍ : abhayangs@gmail.com

Shri. Siddik R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308054
മൊബൈല്‍ : +91-8111989221  ഇമെയില്‍ : siddikrabiyath@gmail.com

Dr. Tissy Mariam Thomas
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-4712308304

Sujith Babu
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-4712308304  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-7306841550
മൊബൈല്‍ : +91-8547281985  ഇമെയില്‍ : psy.sujith@gmail.com

Dr. Johnson R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308304
മൊബൈല്‍ : 9447345097  ഇമെയില്‍ : drjohnsonr@gmail.com

Dr. Bushra Beegom R. K.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308425
മൊബൈല്‍ : +91-9995446165  ഇമെയില്‍ : bushrabeegom@gmail.com

Dr. M. S. Jayakumar
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308425
മൊബൈല്‍ : +91-9847564447  ഇമെയില്‍ : jayanmadhavan@gmail.com

Dr. A. Sajna
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308839
മൊബൈല്‍ : 9567414455  ഇമെയില്‍ : sajnas7@gmail.com

Dr. Manu T.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ്
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +919778331699
മൊബൈല്‍ : +919446333871  ഇമെയില്‍ : manu@keralauniversity.ac.in

Shri. Asharaf A.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308115  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2414605
മൊബൈല്‍ : +91-9446900853  ഇമെയില്‍ : ashrafkadakkal@gmail.com

Dr. Arun Kumar K. (on leave)
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308307
മൊബൈല്‍ : 9745667333  ഇമെയില്‍ : arunpolitics@gmail.com

Dr. Nithya N. R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308307
മൊബൈല്‍ : 9496468751  ഇമെയില്‍ : nithyatpm@gmail.com

Dr. Anu Unny
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308307  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-484-2447431
മൊബൈല്‍ : +91-9526844885  ഇമെയില്‍ : unny.anu@gmail.com

Dr. Samuel Jacob Kuruvilla
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308307  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-481-2432246
മൊബൈല്‍ : +91-9249102321  ഇമെയില്‍ : sjk201@gmail.com

Dr. J. P. Prajith
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഓറിയന്‍റല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആന്‍റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി

മൊബൈല്‍ : 9400288791  ഇമെയില്‍ : drjpprajith@gmail.com

ഡോ. സൈനബ എം.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഓറിയന്‍റല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആന്‍റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308421
മൊബൈല്‍ : +91-9895561955  ഇമെയില്‍ : sainabaori@gmail.com

Dr. Rejani R. S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഓറിയന്‍റല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആന്‍റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308421  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2741920
മൊബൈല്‍ : +91-9995004129  ഇമെയില്‍ : rsrejani@gmail.com

Dr. Suhail E.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അറബിക്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308846
മൊബൈല്‍ : 9496749322  ഇമെയില്‍ : sekjnu@gmail.com

Noushad V.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അറബിക്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308846
മൊബൈല്‍ : 9747318105  ഇമെയില്‍ : noushusasc@gmail.com

Dr. Leena B. L.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിന്ദി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308649
മൊബൈല്‍ : 9496587510  ഇമെയില്‍ : leenaunni.6000@gmail.com

Dr. C. S. Suchith
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിന്ദി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308649
മൊബൈല്‍ : 9847093549  ഇമെയില്‍ : sribuddhakalari@yahoo.co.in

Dr. Syam S. K.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471418469  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 8075431433
മൊബൈല്‍ : 9495626431  ഇമെയില്‍ : drsyam@keralauniversity.ac.in

Dr. Darwin L.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308469  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2132669
മൊബൈല്‍ : +91-9446904488  ഇമെയില്‍ : darwinciil@gmail.com

Dr. S. Prema
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308469  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-4722870345
മൊബൈല്‍ : +91-9446084361  ഇമെയില്‍ : premkrishnas@yahoo.co.in

Dr. Siddeek M. A.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308459  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2226439  ഇമെയില്‍ : masiddeek28@gmail.com

Dr. Sheeba M. Kurian
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308459  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-9287219312
മൊബൈല്‍ : +91-9495672559  ഇമെയില്‍ : sheebamkurian@gmail.com

Dr. Jayalakshmi Thazhe Veettil
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സംസ്കൃത ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308801  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9496794500
മൊബൈല്‍ : 7561066585  ഇമെയില്‍ : drtvjayalakshmi@gmail.com

Dr. Shamseer P. C.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സംസ്കൃത ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308801
മൊബൈല്‍ : 9846811531  ഇമെയില്‍ : shamseerpc86@gmail.com

Dr. C. N. Vijayakumari
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സംസ്കൃത ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308801  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 0471 2448658
മൊബൈല്‍ : 9446409948  ഇമെയില്‍ : vijayaisavasyam@gmail.com

Dr. Leema Metilda A.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് തമിഴ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308919
മൊബൈല്‍ : 9946897456  ഇമെയില്‍ : leema@keralauniversity.ac.in

Dr. Precilla A.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് തമിഴ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308919
മൊബൈല്‍ : 9496814309  ഇമെയില്‍ : precillamunnar@gmail.com

Dr. Hepsy Rose Mary A.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് തമിഴ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308919  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2383167
മൊബൈല്‍ : +91-9495656167  ഇമെയില്‍ : hepsy.rosemary@gmail.com

ഡോ. ഹരികുമാർ എം. എസ്.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308013  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-479-2302847
മൊബൈല്‍ : +91-9847126047  ഇമെയില്‍ : msharikumar@gmail.com

Smt. Maggie J.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308013
മൊബൈല്‍ : +91-9495511223  ഇമെയില്‍ : jmaggie68@gmail.com

Suresh K. S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308013
മൊബൈല്‍ : 9895068140  ഇമെയില്‍ : sureshkshanmughan@gmail.com

Dr. P. B. Balamurai
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിലോസഫി
 ഇമെയില്‍ : pbbalamurali@keralauniversity.ac.in

Dr. Hrishika Katyayan
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് റഷ്യന്‍
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712386321  ഇമെയില്‍ : hrishikakatyayan@gmail.com

Dr. Biju A. V.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712412179  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 04722961590
മൊബൈല്‍ : 9846243990  ഇമെയില്‍ : bijuav@keralauniversity.ac.in

Dr.Bindu T V
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2304718
മൊബൈല്‍ : 9446903189  ഇമെയില്‍ : tvbindunair@gmail.com

Dr. Bindu D.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2304718  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-474-2768266
മൊബൈല്‍ : +91-9495681565  ഇമെയില്‍ : dbindusuresh@gmail.com

Dr. Sameer Babu M.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍

മൊബൈല്‍ : +91 9447943244  ഇമെയില്‍ : sameer@curaj.ac.in

Dr. Divya C. Senan
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712304718
മൊബൈല്‍ : 9447552870  ഇമെയില്‍ : mail2divyacsenan@gmail.com

Dr. Sindhya V.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712304718  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9447049268
മൊബൈല്‍ : 9495969268  ഇമെയില്‍ : sindhyajith@gmail.com

Dr. Rakendu C.K
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലോ
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308936  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9497850014
മൊബൈല്‍ : 9497850014  ഇമെയില്‍ : rakendu.dhanya@gmail.com

Dr. Ambeeshmon S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഇന്‍ കേരള
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712301145  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 04782810999
മൊബൈല്‍ : +919846116600  ഇമെയില്‍ : ambeeshs@gmail.com

Dr. Lakshmi Sukumar
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്

മൊബൈല്‍ : 9495310180  ഇമെയില്‍ : lakshmisukumarsept22@gmail.com

Dr. Appu Jacob John
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712305738  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 04812567002
മൊബൈല്‍ : 9895884379  ഇമെയില്‍ : appu@keralauniversity.ac.in

Dr. Lakshmi Priya N.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712305738
മൊബൈല്‍ : 9846224539  ഇമെയില്‍ : lakmi78@gmail.com

Shri. Vishnu Narayanan
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :09809538287  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-468-2230882
മൊബൈല്‍ : 09809538287  ഇമെയില്‍ : vishnunarayanan008@gmail.com

Dr. Saja K.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308078  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2617633
മൊബൈല്‍ : +91-9447343980  ഇമെയില്‍ : sajaboban@gmail.com

Dr. P. G. Biju
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308078
മൊബൈല്‍ : +91-9847502952  ഇമെയില്‍ : pbiju75@gmail.com

Dr. Viji Vijayan
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308078  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91 9074529255
മൊബൈല്‍ : +91 9990104799  ഇമെയില്‍ : vijivijayan@keralauniversity.ac.in

Dr. Janeesh P. A.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308078
മൊബൈല്‍ : +91-9746318631  ഇമെയില്‍ : janeeshbiochemistry@keralauniversity.ac.in

Dr. Sony George
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-4742742933
മൊബൈല്‍ : +91-9446462933  ഇമെയില്‍ : emailtosony@gmail.com

Dr. Suneesh C. V.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308682
മൊബൈല്‍ : +91-9446260614  ഇമെയില്‍ : suneeshcv@gmail.com

Dr. Ani Deepthi
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308682  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-4742799200
മൊബൈല്‍ : +91-9447151002  ഇമെയില്‍ : anideepthi@gmail.com

Dr. Anees A.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ജര്‍മ്മന്‍
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :9037735727
മൊബൈല്‍ : 9037735727, 8848053226  ഇമെയില്‍ : aneesmampad@gmail.com

Dr. Sudhi S Vijayan
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

മൊബൈല്‍ : 9496812295  ഇമെയില്‍ : sudhivijayan@gmail.com

Dr. Prakasan P.M.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

മൊബൈല്‍ : 9495760886  ഇമെയില്‍ : prakashsumi@gmail.com

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍‍മാര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്) - 72

Arya S. V.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91 8921252859  ഇമെയില്‍ : aryasv3128@gmail.com

Salma M. S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91 8606205530  ഇമെയില്‍ : salmams201718@gmail.com

Suchitra S. S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 9946841519  ഇമെയില്‍ : suchithranidheesh@gmail.com

Dr. Sunitha Vijayan
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 9497323654  ഇമെയില്‍ : sunithavijayan556@gmail.com

Viji S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 8921468440  ഇമെയില്‍ : vijisviswanathan10@gmail.com

Shehsa Shukkoor
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 9526302544  ഇമെയില്‍ : shehsafisat@gmail.com

Dr. Nithya R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 7907133736  ഇമെയില്‍ : bbainsde.ku@gmail.com

Akhila A. S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 9946790492  ഇമെയില്‍ : asakhilanair@gmail.com

Archana S. Viswan
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 6238904867  ഇമെയില്‍ : archanasviswan.keralauniversity@gmail.com

Dr. Binnie Mathew
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 9656545403  ഇമെയില്‍ : mathew.binnie@gmail.com

Dr. Vijay R. S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +919745125125  ഇമെയില്‍ : vijayrsindia@gmail.com

Sunitha L. F.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 8086761614  ഇമെയില്‍ : sunitha.odal.320@gmail.com

Jijin E. S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 9447290135  ഇമെയില്‍ : jijintbgri@gmail.com

Lekshmi A. C.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 9567711474  ഇമെയില്‍ : anandlekshmiac@gmail.com

Reshma Raghu
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 8281532752  ഇമെയില്‍ : reshma.ezklm@gmail.com

Narmada R. N.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 8921865639  ഇമെയില്‍ : narmadasde@gmail.com

Bhagya Rajeswari S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 7736564602  ഇമെയില്‍ : bhagyarajeswari@gmail.com

Dr. B. Shaji
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9995232929  ഇമെയില്‍ : shajibhaskar9@gmail.com

Liji I. H.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9497266880  ഇമെയില്‍ : liji10@gmail.com

Maya S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9539968536  ഇമെയില്‍ : mayas001@yahoo.in

Dr. Supriya Radhakrishnan
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308778
മൊബൈല്‍ : 9495163733  ഇമെയില്‍ : supriyaradhakrishnan@gmail.com

Dr Bindhumol Ismail
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308778
മൊബൈല്‍ : 9072051495  ഇമെയില്‍ : bindu.ismail@gmail.com

Dr. Veena O.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308778
മൊബൈല്‍ : 9447126070  ഇമെയില്‍ : veenamanojkumar@gmail.com

Dr. Neethu Hari
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308778
മൊബൈല്‍ : 9895698888  ഇമെയില്‍ : neethuharisharon@gmail.com

Dr. Geethu Chellappan
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308778
മൊബൈല്‍ : 9495775507  ഇമെയില്‍ : geethu73@gmail.com

Dr. Sandeep G
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308057  ഇമെയില്‍ : gopinathansandeep@gmail.com

Arun Kumar V. S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308057
മൊബൈല്‍ : 9496181301  ഇമെയില്‍ : msarun0471@gmail.com

Dr Anjana A.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308057  ഇമെയില്‍ : anjanademo@gmail.com

Divya Krishnan C. K.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308920  ഇമെയില്‍ : divyakrishnanck@yahoo.in

Rakhi Ramachandran
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308905
മൊബൈല്‍ : 9526363247  ഇമെയില്‍ : rakhir3@gmail.com

Dr. Renjini K.R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308905
മൊബൈല്‍ : 08848725842  ഇമെയില്‍ : renjini@keralauniversity.ac.in

Dr. Sumi A.R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308905
മൊബൈല്‍ : 8075594599  ഇമെയില്‍ : sumiar2008@gmail.com

Ms. Rhythu N. Raj
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308360  ഇമെയില്‍ : rhythunatraj@gmail.com

Ms. Shyja Rafeek
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308360  ഇമെയില്‍ : shyja.rafeek@gmail.com

Ms. Krishna S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308360  ഇമെയില്‍ : krishnasuseel@gmail.com

Ms. Neethu M. S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308360  ഇമെയില്‍ : neethums.ms@gmail.com

Ms.Aswathy A. L.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308360  ഇമെയില്‍ : aswathysat@gmail.com

Dr. Bindhya R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308146
മൊബൈല്‍ : +91 9447248422  ഇമെയില്‍ : bindhya.envt@gmail.com

Mrs. Navami S. S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308146
മൊബൈല്‍ : 9633244563  ഇമെയില്‍ : navamirohini@gmail.com

Prem Sankar C.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചര്‍സ് സ്റ്റഡീസ്

മൊബൈല്‍ : 8301914006  ഇമെയില്‍ : prem@keralauniversity.ac.in

Susan George
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചര്‍സ് സ്റ്റഡീസ്

Dr.Balasubramaniam S
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചര്‍സ് സ്റ്റഡീസ്
 ഇമെയില്‍ : baluttn@gmail.com

Anitha M. J.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308167  ഇമെയില്‍ : anithamj@gmail.com

Dr. Reji K. Dhaman
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308167  ഇമെയില്‍ : rejikdhaman2007@gmail.com

Jumna Muhammed Ibrahim
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308167  ഇമെയില്‍ : jumna.jumna@gmail.com

Dr. Sheena V. R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ആര്‍ക്കയോളജി

മൊബൈല്‍ : +91 9961439933  ഇമെയില്‍ : vr.sheena@gmail.com

Sri. Renjeshlal S. R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ആര്‍ക്കയോളജി

മൊബൈല്‍ : +91 9747278117  ഇമെയില്‍ : renjeshlalsr@gmail.com

Dr. Archana Chandran
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി

Dr. Anupama S
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി

Dr. Hassan J.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308115
മൊബൈല്‍ : +919446552008  ഇമെയില്‍ : hassanj@keralauniversity.ac.in

Dr. Ashly K. Ramachandran
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308115
മൊബൈല്‍ : +919544317983  ഇമെയില്‍ : ashlyramchand@gmail.com

Dr. Shameer M.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308115
മൊബൈല്‍ : +918826945205  ഇമെയില്‍ : shameernoorani@gmail.com

Dr. Rajeevan Kunnath
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308115
മൊബൈല്‍ : +918086178625  ഇമെയില്‍ : rajeevkunnath@gmail.com

Dr. Mohammed Shafi K. P.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അറബിക്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308846
മൊബൈല്‍ : 9562722485  ഇമെയില്‍ : shafiwafi@gmail.com

Dr. Haris P.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അറബിക്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308846
മൊബൈല്‍ : +91 98470 53340  ഇമെയില്‍ : hpashari@gmail.com

Sakthi Vel S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471- 2308469
മൊബൈല്‍ : 7403555418  ഇമെയില്‍ : ssvmphil@gmail.com

Dr. Sabna T. Thaj
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സംസ്കൃത ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308801
മൊബൈല്‍ : 9995127793  ഇമെയില്‍ : sabnaisrath@gmail.com

Lekshmi S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712412179
മൊബൈല്‍ : 8281670612  ഇമെയില്‍ : lekshmi@keralauniversity.ac.in

Dr. Veena J.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മ്യൂസിക്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308995  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 04712436446
മൊബൈല്‍ : 8138911314  ഇമെയില്‍ : veenajnair85@gmail.com

Dr. Lakshmy J. Nair
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മ്യൂസിക്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308995  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9020089616
മൊബൈല്‍ : 8301822729  ഇമെയില്‍ : lakshmyjnair@gmail.com

Parvathi S. Shaji
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലോ
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308936  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 0471 2445545
മൊബൈല്‍ : 9495118830  ഇമെയില്‍ : parvathishaji11@gmail.com

Hashim M. Kabeer
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലോ
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308936
മൊബൈല്‍ : 994784157  ഇമെയില്‍ : hashimmkabeer@gmail.com

Amrutha Madhu V. V.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

മൊബൈല്‍ : 7994410070  ഇമെയില്‍ : amruthamadhu1911@gmail.com

Abdulla A
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

മൊബൈല്‍ : 7293973530  ഇമെയില്‍ : abdukaipady@gmail.com

Anju S Nair
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

മൊബൈല്‍ : 8547273748  ഇമെയില്‍ : anjuanoop91@gmail.com

Dr. S. R. Sarath Kumar
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് നാനോസയന്‍സ് ആന്‍റ് നാനോടെക്നോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308863
മൊബൈല്‍ : +91-8547831713  ഇമെയില്‍ : sarath.sr.nair@gmail.com

ഡോ. ദര്‍ശന്‍ ബി. മേനോന്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഇന്‍റര്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോര്‍ എവല്യൂഷണറി ആന്‍ഡ് ഇന്‍റഗ്രേറ്റീവ് ബയോളജി (iCEIB)
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :07736055234
മൊബൈല്‍ : 9539165036  ഇമെയില്‍ : darsanbm85@gmail.com

ഡോ. അനില്‍കുമാര്‍ റ്റി. ആര്‍.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഇന്‍റര്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോര്‍ എവല്യൂഷണറി ആന്‍ഡ് ഇന്‍റഗ്രേറ്റീവ് ബയോളജി (iCEIB)
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :07736055234
മൊബൈല്‍ : 9947623608  ഇമെയില്‍ : anilkumartr97@gmail.com

ഡോ. മിനി വി. എസ്.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഇന്‍റര്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോര്‍ എവല്യൂഷണറി ആന്‍ഡ് ഇന്‍റഗ്രേറ്റീവ് ബയോളജി (iCEIB)
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :07736055234
മൊബൈല്‍ : 7907298991  ഇമെയില്‍ : minivs2005@gmail.com

അനന്തുരാജ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റ‍ഡി ആന്‍ഡ് റിസര്‍ച്ച് സെന്‍റര്‍, ആലപ്പുഴ

മൊബൈല്‍ : 8129509264  ഇമെയില്‍ : ananduraj@keralauniversity.ac.in

എലിസബെത്ത് ടെനി തോമസ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റ‍ഡി ആന്‍ഡ് റിസര്‍ച്ച് സെന്‍റര്‍, ആലപ്പുഴ

മൊബൈല്‍ : 7736995262  ഇമെയില്‍ : elizateny@gmail.com

രേവതി പി. ആര്‍.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റ‍ഡി ആന്‍ഡ് റിസര്‍ച്ച് സെന്‍റര്‍, ആലപ്പുഴ

മൊബൈല്‍ : 8086238976  ഇമെയില്‍ : revathypr.revu@gmail.com