പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English

പ്രധാന പേജ് അദ്ധ്യാപകര്‍

അദ്ധ്യാപകര്‍

സ്കൂള്‍ ഡയറക്ടര്‍മാര്‍ - 11

ഡോ. റസിയ ബീഗം എസ്.
സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ്സ് മാനേജ്‌മെന്റ് ആൻഡ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ്
പ്രൊഫസർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കോമേഴ്‌സ്, കാര്യവട്ടം
drresia@gmail.com +91-471-2412179, +91-8547292598

ഡോ. എം. എസ്. ഹരികുമാര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ലൈബ്രറി സയൻസ്
അസോ. പ്രൊഫസർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം
msharikumar@gmail.com 9847126047, 0471-2417047

ഡോ .സി .എ .ലാൽ
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഡയറക്ടർ
surukuttyatl@gmail.com 91-9539923405

ഡോ. സാബു ജോസഫ്
സ്കൂൾ ഓഫ് എർത്ത് സിസ്റ്റം സയൻസസ്
പ്രൊഫസര്‍, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എന്‍വയോണ്‍മെന്‍റല്‍ സയന്‍സസ്, കേരള സര്‍വകലാശാല
jsabu2000@gmail.com +91-471-2308146, +91-9447453063

ഡോ. സുജ കുറുപ്പ് പി. എല്‍.
സ്കൂൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് & ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ്‌
പ്രൊഫസർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്
sujapl@gmail.com +91-471-2386325, +91-9446302815

-ഡയറക്ടറുടെ വിവരം ലഭ്യമല്ല-
സ്കൂൾ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്

ഡോ. ജയചന്ദ്രന്‍ ആര്‍.
സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ്‌
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിന്ദി, കേരള സര്‍വകലാശാല
drrjayachandran@gmail.com, +91-9400472375

ഡോ. മിനി എസ്.
സ്കൂൾ ഓഫ് ലൈഫ് സയൻസസ്‌
പ്രൊഫസര്‍, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി, കേരള സര്‍വകലാശാല
minisaraswathy@gmail.com 9495276631

ഡോ. സി. സതീഷ് കുമാര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആന്‍റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസസ്
പ്രൊഫസർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
csk@keralauniversity.ac.in +91-471-2308905, +91-9895980078

ഡോ. ജോസുകുട്ടി സി. എ.
സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ്
പ്രൊഫസര്‍, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്, കേരള സര്‍വകലാശാല
cajosukutty@gmail.com, +91-9447145381

ഡോ. കെ. ജി. ഗോപ്ചന്ദ്രന്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ടെക്നോളജി
പ്രൊഫസര്‍, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോഇലക്ട്രോണിക്സ്, കേരള സര്‍വകലാശാല
kggopchandran@gmail.com +91-471-2308167, +91-8129914751

വകുപ്പ് അദ്ധ്യക്ഷര്‍ - 41

ഡോ. എ. ബിജുകുമാർ
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍റ് ഫിഷറീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308131
മൊബൈല്‍ : +91-9447216157  ഇമെയില്‍ : bijupuzhayoram@gmail.com

Dr. E. A. Siril
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308301  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 7907921411
മൊബൈല്‍ : +91-9447260101  ഇമെയില്‍ : easiril@keralauniversity.ac.in

Dr. Sam Solomon
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308167
മൊബൈല്‍ : 9847314237  ഇമെയില്‍ : profsamsolomon@keralauniversity.ac.in

Dr. A. Helen
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308708
മൊബൈല്‍ : +91-9447399759  ഇമെയില്‍ : helenabiochem@gmail.com

Dr. R. Girish Kumar
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308307
മൊബൈല്‍ : 9447090000  ഇമെയില്‍ : girishramkumar@yahoo.com

Dr. Biju V.
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308920  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2446557
മൊബൈല്‍ : +91-9961228468  ഇമെയില്‍ : bijunano@gmail.com

Prof. (Dr.) S. R. Jayasree
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിന്ദി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308649
മൊബൈല്‍ : 9446183785  ഇമെയില്‍ : srjayasree@keralauniversity.ac.in

Dr. E. I. Abdul Sathar
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308905
മൊബൈല്‍ : +91-9495366416,6282174056  ഇമെയില്‍ : sathare@gmail.com

Dr. G. Prasad
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സുവോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308906  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9544381060
മൊബൈല്‍ : 9497254158  ഇമെയില്‍ : contactgp135@gmail.com

ഡോ. മനോജ് ചങ്ങാത്ത്
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചര്‍സ് സ്റ്റഡീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2305321  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2742309
മൊബൈല്‍ : +91-9446967394  ഇമെയില്‍ : mchangat@keralauniversity.ac.in

Dr. Sandhya R. S.
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308425  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 7510646039
മൊബൈല്‍ : 9496114094  ഇമെയില്‍ : sandhyasgtds@gmail.com

Dr. Jasseer J
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308304
മൊബൈല്‍ : +91-9447221421  ഇമെയില്‍ : drjasseer@yahoo.co.in

Dr. R. B. Sreekala
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഓറിയന്‍റല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആന്‍റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308421
മൊബൈല്‍ : 9495700985  ഇമെയില്‍ : dr.sreekalarb@gmail.com

ഡോ. എസ്. കുഞ്ഞമ്മ
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308469
മൊബൈല്‍ : +91-9400514982  ഇമെയില്‍ : drskunjamma@yahoo.co.in

Dr. Seema Jerome
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308459
മൊബൈല്‍ : +91-9495993198  ഇമെയില്‍ : seemajerome@gmail.com

Dr. Jeyakrishnan P.
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് തമിഴ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308919  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9496278739
മൊബൈല്‍ : +91-9447222571  ഇമെയില്‍ : pjktamil@gmail.com

Dr. B. Hariharan
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2386325  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2964318
മൊബൈല്‍ : +91-9446203008  ഇമെയില്‍ : harirang@gmail.com

Dr. Gabriel Simon Thattil
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2412179
മൊബൈല്‍ : +91-9496275305  ഇമെയില്‍ : simon.thattil@gmail.com

Dr. Sheeja S. R.
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്

മൊബൈല്‍ : 9497211518  ഇമെയില്‍ : sheejasunil99@gmail.com

Dr. Shaji A.
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2300148  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2415136
മൊബൈല്‍ : 9447324831  ഇമെയില്‍ : shajideepam@gmail.com

ഡോ. ഷൈല സി. എ.
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
സംസ്കൃത ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308801,  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 0476 2831062
മൊബൈല്‍ : 9995381562  ഇമെയില്‍ : shailalatheef062@gmail.com

ഡോ. അച്യുത്ശങ്കർ എസ്. നായർ
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടേഷണല്‍ ബയോളജി ആന്‍റ് ബയോ-ഇന്‍ഫോര്‍മാറ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :9446928759  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 0471 6004009  ഇമെയില്‍ : sankar.achuth@gmail.com

Dr. Bindu K.
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മ്യൂസിക്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308995
മൊബൈല്‍ : 9744918335  ഇമെയില്‍ : kbindusanjeevlal@gmail.com

Dr. Sherly Williams E.
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :91-471-2308146  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 91-471-2791114
മൊബൈല്‍ : +91 9495036719  ഇമെയില്‍ : sherlyrobin@rediffmail.com

Dr. Ramesh Kumar P.
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308303  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2412717
മൊബൈല്‍ : +91-9447127873  ഇമെയില്‍ : ramesh.ker64@gmail.com

Dr. E. Shaji PhD (Kerala)
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി

മൊബൈല്‍ : +91-9447479798  ഇമെയില്‍ : shajigeology@gmail.com

Dr. D. MUHAMMAD NOORUL MUBARAK
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308360  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2412930
മൊബൈല്‍ : +91-9446100484  ഇമെയില്‍ : noorul.muby@gmail.com

Dr.Bindu T V
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2304718  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9447469017
മൊബൈല്‍ : 9446903189  ഇമെയില്‍ : tvbindunair@gmail.com

Sindhu Thulaseedharan
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലോ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2551019
മൊബൈല്‍ : 9495719860  ഇമെയില്‍ : sindhu.thulaseedharan@gmail.com

Dr. R. Lekshmi
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിലോസഫി
 ഇമെയില്‍ : rlekshmi@keralauniversity.ac.in

Dr. I. Hubert Joe
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് നാനോസയന്‍സ് ആന്‍റ് നാനോടെക്നോളജി
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 04712931185
മൊബൈല്‍ : 9447220563  ഇമെയില്‍ : hubertjoe@keralauniversity.ac.in

Dr. Suneesh C. V.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308682
മൊബൈല്‍ : +91-9446260614  ഇമെയില്‍ : suneeshcv@gmail.com

Dr. Anil Chandran S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308057
മൊബൈല്‍ : +91-9446093978, 807510209  ഇമെയില്‍ : anil@keralauniversity.ac.in

Dr. Anees A.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ജര്‍മ്മന്‍
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :9037735727
മൊബൈല്‍ : 9037735727, 8848053226  ഇമെയില്‍ : aneesmampad@gmail.com

Dr. Abhayan G. S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ആര്‍ക്കയോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308053  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-9846276539
മൊബൈല്‍ : +91-9846276539  ഇമെയില്‍ : abhayangs@gmail.com

Shri. Asharaf A.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ആന്‍റ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യന്‍ സ്റ്റഡീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308115  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2414605
മൊബൈല്‍ : +91-9446900853  ഇമെയില്‍ : ashrafkadakkal@gmail.com

Dr.Noushad V.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അറബിക്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308846
മൊബൈല്‍ : 9747318105  ഇമെയില്‍ : noushusasc@gmail.com

Dr. Sudhi S Vijayan
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

മൊബൈല്‍ : 9496812295  ഇമെയില്‍ : sudhivijayan@gmail.com

ഡോ. കൃഷ്ണകുമാർ ആർ. എസ്.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് റഷ്യന്‍
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712386321
മൊബൈല്‍ : 9497270802  ഇമെയില്‍ : kkmeerkk@gmail.com

Dr. C. R. Prasad
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് (ഇന്‍ ചാര്‍ജ്ജ്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കേരള സ്റ്റഡീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308459  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2467008
മൊബൈല്‍ : +91-9447552876  ഇമെയില്‍ : drcrprasad1@gmail.com

Dr. Swapna T. S
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് (ഇന്‍ ചാര്‍ജ്ജ്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി

മൊബൈല്‍ : 9745824670  ഇമെയില്‍ : swapnats@yahoo.com

യു.ജി.സി. എമിറേറ്റ്സ് ഫെല്ലോ - 3

Dr. S.Kevin
യുജിസി - എമിറേറ്റ്സ് ഫെല്ലോ
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2412179
മൊബൈല്‍ : 9947463802  ഇമെയില്‍ : kevinide@gmail.com

Dr. Annie Abraham
യുജിസി - എമിറേറ്റ്സ് ഫെല്ലോ
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി

Prof (Dr) T. S. Anirudhan
യുജിസി - എമിറേറ്റ്സ് ഫെല്ലോ
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി

മൊബൈല്‍ : 9446684887  ഇമെയില്‍ : tsani@rediffmail.com

പ്രൊഫസര്‍മാര്‍ - 53

Dr. Ajayakumar P. P.
സീനിയർ പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9400017065  ഇമെയില്‍ : ajaymorazha62@gmail.com

Dr. Unnikrishnan A. M.
സീനിയർ പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2348400
മൊബൈല്‍ : +91-9447453145  ഇമെയില്‍ : dramunnikrishnan@gmail.com

Dr. C. A. Lal
പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9446703790  ഇമെയില്‍ : lalca.ku@gmail.com

Dr. K. S. Suresh Kumar
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഡയറക്ടര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-470-2153260
മൊബൈല്‍ : +91-9539923405  ഇമെയില്‍ : surukuttyatl@gmail.com

Dr. R. Vasanthagopal
പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9895018010  ഇമെയില്‍ : vasanthagopalr@gmail.com

Dr. Shaji A.
പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2300148  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2415136
മൊബൈല്‍ : +91-9447324831  ഇമെയില്‍ : shajideepam@gmail.com

Dr. Radhamany P. M.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308301  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2414259
മൊബൈല്‍ : +91-9446215095  ഇമെയില്‍ : radhamany_m@rediffmail.com

ഡോ. സുഹറ ബീവി എസ്.
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഡയറക്ടര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308301
മൊബൈല്‍ : +91-9447012324 / 73066080  ഇമെയില്‍ : s.beevy@rediffmail.com

Dr. Ganga Prasad A.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308301  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2482513
മൊബൈല്‍ : +91-9447552783  ഇമെയില്‍ : agangaprasad@yahoo.com

Dr. Bindu R. Nair
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308301  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2354375
മൊബൈല്‍ : +91-9447111375  ഇമെയില്‍ : bindunair_r@yahoo.co.in

Dr. Shiburaj S.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി

മൊബൈല്‍ : 9495826669  ഇമെയില്‍ : drshiburaj@gmail.com

Dr. Swapna T. S.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :9745824670  ഇമെയില്‍ : swapnats@yahoo.com

Dr. G. Suresh Singh
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308303
മൊബൈല്‍ : 9447471455  ഇമെയില്‍ : gsureshsingh65@gmail.com

ഡോ. സി. സതീഷ് കുമാർ
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഡയറക്ടര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308905  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9074108366
മൊബൈല്‍ : +91-9895980078  ഇമെയില്‍ : csk@keralauniversity.ac.in

ഡോ. എ. പി. പ്രദീപ്കുമാർ
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308403
മൊബൈല്‍ : +91-9895245380  ഇമെയില്‍ : geo.pradeep@keralauniversity.ac.in

Prof. (Dr.) R. B. BINOJ KUMAR
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308403  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 7907921148
മൊബൈല്‍ : +91-9447101220  ഇമെയില്‍ : binojrb@gmail.com

Prof. (Dr.) Rajesh Reghunath M.Phil, PhD
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308403
മൊബൈല്‍ : +91-9447103510  ഇമെയില്‍ : rajeshgeologist@gmail.com

Vinod Chandra S. S.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308360  ഇമെയില്‍ : vinod@keralauniversity.ac.in

Dr. Achuth Sankar S. Nair
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2542220  ഇമെയില്‍ : sankar.achuth@gmail.com

Dr. Jaya D. S.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308146  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2554027
മൊബൈല്‍ : +91-9895822161  ഇമെയില്‍ : jayvijayds@gmail.com

Dr. Salom Gnana Thanga V.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308146  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-4651-258975
മൊബൈല്‍ : +91-9447220009  ഇമെയില്‍ : salom@keralauniversity.ac.in

ഡോ. സാബു ജോസഫ്
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308146  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2413006
മൊബൈല്‍ : +91-9447453063  ഇമെയില്‍ : jsabu@keralauniversity.ac.in

Dr. K. Satheesh Kumar
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചര്‍സ് സ്റ്റഡീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2305321  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-470-2688722
മൊബൈല്‍ : +91-9249438722  ഇമെയില്‍ : kskumar@keralauniversity.ac.in

ഡോ. കെ. ജി. ഗോപ്ചന്ദ്രൻ
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308167  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2722285
മൊബൈല്‍ : +91-8129914751  ഇമെയില്‍ : kggopchandran@gmail.com

Dr. S. Sankararaman
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്

മൊബൈല്‍ : 9447421844  ഇമെയില്‍ : drssraman@gmail.com

Dr. Prasad A. K.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308309
മൊബൈല്‍ : +91-9495629580  ഇമെയില്‍ : akprasad95@gmail.com

Dr. Manju S. Nair
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2313584  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-472-2308309
മൊബൈല്‍ : +91-9495513584  ഇമെയില്‍ : meetmanjunaidu@yahoo.com

Dr. Anitha V.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308309  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-9446361223
മൊബൈല്‍ : +91-9539204587  ഇമെയില്‍ : anithav@keralauniversity.ac.in

Dr. H. Sylaja
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-4712308304
മൊബൈല്‍ : +91-9387058048  ഇമെയില്‍ : sylasurash@gmail.com

Dr. Bindu P.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308304  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2540010
മൊബൈല്‍ : +91-9447769036  ഇമെയില്‍ : bindupsych67@gmail.com

Dr. Antony Palackal
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308425
മൊബൈല്‍ : 9447739189  ഇമെയില്‍ : antonypalackal@gmail.com

ഡോ. പുഷ്പം എം.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308425  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 7907232436
മൊബൈല്‍ : +91-9847524317  ഇമെയില്‍ : pushpasocio@gmail.com

ഡോ. വി. സതീഷ് എം.എ, എൽ.എൽ.എം.,പി എച്ച്.ഡി
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308839
മൊബൈല്‍ : +91-9446533386  ഇമെയില്‍ : drsathishvasudevan@gmail.com

Dr. Sajad Ibrahim K. M.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308307
മൊബൈല്‍ : +91-9447337189  ഇമെയില്‍ : sajad67@gmail.com

Dr. Josukutty C. A.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308307
മൊബൈല്‍ : +91-9447145381  ഇമെയില്‍ : cajosukutty@gmail.com

ഡോ. ജയചന്ദ്രൻ ആർ.
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഡയറക്ടര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിന്ദി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308649  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 0471-3598190
മൊബൈല്‍ : +91-9400472375  ഇമെയില്‍ : drrjayachandran@keralauniversity.ac.in

Dr. S. A. Shanavas
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308469
മൊബൈല്‍ : +91-9495074811  ഇമെയില്‍ : sasnavs@gmail.com

Dr. C. R. Prasad
പ്രൊഫസര്‍
മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308459  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2467008
മൊബൈല്‍ : +91-9447552876  ഇമെയില്‍ : drcrprasad1@gmail.com

Dr. S. Shifa
പ്രൊഫസര്‍
മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308459  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2465752
മൊബൈല്‍ : +91-9447543476  ഇമെയില്‍ : drsshifa1@gmail.com

Dr. Siddeek M. A.
പ്രൊഫസര്‍
മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308459  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2226439  ഇമെയില്‍ : masiddeek28@gmail.com

Dr. K. K. Sivadas
പ്രൊഫസര്‍
മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308459  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 8075984046
മൊബൈല്‍ : 9446429793  ഇമെയില്‍ : sivadaskk2009@gmail.com

ഡോ. റ്റി. വിജയലക്ഷ്മി
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് തമിഴ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308919  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 7012084792
മൊബൈല്‍ : +91-9447070931  ഇമെയില്‍ : drvijichakku@yahoo.co.in

Dr. Beena Isaac
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഡയറക്ടര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിലോസഫി
 ഇമെയില്‍ : director@cpcruok.com

Dr. P. N. Harikumar
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712412179
മൊബൈല്‍ : 9447304912  ഇമെയില്‍ : sushahari@gmail.com

ഡോ. റസിയ ബീഗം എസ്.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2412179
മൊബൈല്‍ : +91-8547292598  ഇമെയില്‍ : drresia@gmail.com

Dr. G. Raju
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2412179
മൊബൈല്‍ : +91-9496254542  ഇമെയില്‍ : rajmukal@yahoo.co.uk

Dr. Bindu R. L.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :9947323222  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2318088
മൊബൈല്‍ : +91-9947323222, 828182322  ഇമെയില്‍ : binduindraneelam@gmail.com

ഡോ. ചന്ദ്രശേഖർ കെ. എസ്.
സീനിയർ പ്രൊഫസര്‍
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഇന്‍ കേരള
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2301145  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2476238
മൊബൈല്‍ : +91-9447268840  ഇമെയില്‍ : kscnair@keralauniversity.ac.in

Dr. R. Vasanthagopal
പ്രൊഫസര്‍
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഇന്‍ കേരള
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :9895018010  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9895018010
മൊബൈല്‍ : 9895018010  ഇമെയില്‍ : vasanthagopalr@gmal.com

Dr. Meena T. Pillai
പ്രൊഫസര്‍
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2386325  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2439749
മൊബൈല്‍ : +91-9495919749  ഇമെയില്‍ : meenatpillai@gmail.com

Dr. Suja Kurup P. L.
പ്രൊഫസര്‍
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2386325  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2572278
മൊബൈല്‍ : +91-9446302815  ഇമെയില്‍ : sujapl@gmail.com

Dr. Mini S.
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308078
മൊബൈല്‍ : +91-9495276631  ഇമെയില്‍ : minisaraswathy@gmail.com

എസ്. എം. എ. ഷിബിലി
പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308682  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-9249863611
മൊബൈല്‍ : +91-8547067230  ഇമെയില്‍ : smashibli@yahoo.com

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍മാര്‍ - 17

Dr. Suja S.
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-479-2335422
മൊബൈല്‍ : +91-9447218018  ഇമെയില്‍ : sujasdr@gmail.com

Dr. S. M. Raffi
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍റ് ഫിഷറീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308131
മൊബൈല്‍ : 9497393516  ഇമെയില്‍ : raffi@keralauniversity.ac.in

Dr. Rajalakshmi R.
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308301  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-828-1304258
മൊബൈല്‍ : +91-9495819218  ഇമെയില്‍ : rajalakshmi.murali@gmail.com

Dr. I. Hubert Joe
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 04712931185
മൊബൈല്‍ : 9447220563  ഇമെയില്‍ : hubertjoe@keralauniversity.ac.in

Dr. Thalmi B
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308303  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2321591
മൊബൈല്‍ : +91-9447553507  ഇമെയില്‍ : thalmaths@yahoo.com

Dr. Manoj Chacko
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :9447310097  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-479-2457449
മൊബൈല്‍ : +91-9447310097  ഇമെയില്‍ : manojchacko02@gmail.com

ഡോ. അജി എസ്.
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308360
മൊബൈല്‍ : +91-9895474042  ഇമെയില്‍ : aji_12345@yahoo.com

Dr. Preeta Nayar
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ആര്‍ക്കയോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308053  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91 9495626707
മൊബൈല്‍ : +91 9495626707  ഇമെയില്‍ : preetasnayar@gmail.com

Dr. Christabell P. J.
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2305321
മൊബൈല്‍ : +91-9497850893  ഇമെയില്‍ : christabell@keralauniversity.ac.in

ശ്രീ. അമ്പോറ്റി എ. കെ.
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ആന്‍റ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യന്‍ സ്റ്റഡീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308115  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2416801
മൊബൈല്‍ : +91-9495231737  ഇമെയില്‍ : ampottibharanikkavu@gmail.com

Dr.Naushad.S
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഓറിയന്‍റല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആന്‍റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308421
മൊബൈല്‍ : 9446370168  ഇമെയില്‍ : nishadan@yahoo.com

Dr. C. S. Suchith
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിന്ദി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308649
മൊബൈല്‍ : 9847093549  ഇമെയില്‍ : sribuddhakalari@yahoo.co.in

Dr Herman P J
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിന്ദി

മൊബൈല്‍ : 9446291350  ഇമെയില്‍ : hermanpjdr@gmail.com

Dr. Usha Raja Varier
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
സംസ്കൃത ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308801
മൊബൈല്‍ : 9497614707  ഇമെയില്‍ : drushakumarig@gmail.com

Dr. G. Padmakumar
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിലോസഫി
 ഇമെയില്‍ : gpadmakumar@cpcruok.com

Dr. Biju T.
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712412179
മൊബൈല്‍ : 9895636874  ഇമെയില്‍ : biju@keralauniversity.ac.in

Dr. Arun A. Rauf
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308078  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-470-2607320
മൊബൈല്‍ : +91-9447290954  ഇമെയില്‍ : arunarauf@keralauniversity.ac.in

റീഡര്‍മാര്‍ - 0

യു.ജി.സി. - അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍മാര്‍ - 0

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍മാര്‍ - 97

Aby T. Suresh
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 9567800988  ഇമെയില്‍ : abytsuresh@gmail.com

Renoj N. K.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 7025944114  ഇമെയില്‍ : renoj.keralauniversity.ac.in

Dr. Ajitha S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-474-2429777
മൊബൈല്‍ : +91-9447259150  ഇമെയില്‍ : dr.ajithas@gmail.com

Dr. S. Nazeeb
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-474-2702346
മൊബൈല്‍ : +91-9447722346  ഇമെയില്‍ : drnazeeb@gmail.com

Dr. MUSHTHAQ AHAMMED K.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9446250397  ഇമെയില്‍ : mustaq77@rediffmail.com

Dr. Balu B.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-7012270881  ഇമെയില്‍ : bbalub@gmail.com

Dr. Indu K. V.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9497457004

Dr. Deepak K. R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-480-2732436
മൊബൈല്‍ : +91-9447616483  ഇമെയില്‍ : drdeepakkrsde@gmail.com

Dr. Rajan T. K.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9947092605  ഇമെയില്‍ : rajankurumassery112@gmail.com

Dr. Rose Mary George
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 94466414181
മൊബൈല്‍ : +91-9745335476  ഇമെയില്‍ : hellorose@gmail.com

Dr. S. Venumohan
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2386120
മൊബൈല്‍ : +91-9447250179  ഇമെയില്‍ : svenumohan@gmail.com

Dr. Pramod Kiran R. B.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍റ് ഫിഷറീസ്
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2417678
മൊബൈല്‍ : +91-9995883318  ഇമെയില്‍ : pramodkiranrb@yahoo.com

Dr. Kurian Mathew Abraham
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍റ് ഫിഷറീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308131
മൊബൈല്‍ : 9447244803  ഇമെയില്‍ : kurianma@gmail.com

Dr. Mithun Sukumaran
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍റ് ഫിഷറീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308131
മൊബൈല്‍ : 8075956015  ഇമെയില്‍ : mithunsugun@gmail.com

Preethi K.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308057
മൊബൈല്‍ : +91-8547533285  ഇമെയില്‍ : preethikarunakaran@gmail.com

Dr. Deepa K. G.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്

മൊബൈല്‍ : 9632784886  ഇമെയില്‍ : deepa@keralauniversity.ac.in

Dr. I. N. Jawahar
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്

മൊബൈല്‍ : +91-9895691877  ഇമെയില്‍ : jawaharin@gmail.com

Dr. Sibi K. S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9496716356
മൊബൈല്‍ : +91-9847470356  ഇമെയില്‍ : sibi@keralauniversity.ac.in

ഡോ. സുബോധ് ജി.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308920  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 1
മൊബൈല്‍ : +91-9633983404

Dr. Manju V. N
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308303
മൊബൈല്‍ : +91-8129391763  ഇമെയില്‍ : manjushaijulal@yahoo.com

Dr. Dilip Kumar
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308303
മൊബൈല്‍ : 9446195433  ഇമെയില്‍ : dilipkumar.cms@gmail.com

Dr. Chithra M. R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308303  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 04842779243
മൊബൈല്‍ : 9567763243  ഇമെയില്‍ : chithramohanr@gmail.com

Dr. Krishna Kumar G.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : 0471 2308303
മൊബൈല്‍ : +91 8281466011  ഇമെയില്‍ : krishna.math@gmail.com

Dr. A. Riyaz
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308905
മൊബൈല്‍ : 9744895177  ഇമെയില്‍ : riyazstatoyour@gmail.com

Dr. Dhanil Dev S. G. PhD (Kerala)
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308403
മൊബൈല്‍ : 8281674056  ഇമെയില്‍ : dhanildev@keralauniversity.ac.in

Dr. Sajin Kumar K. S. PhD (IIT Bombay) PDF (Michigan Tech US
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-9495832220
മൊബൈല്‍ : +91-9495832220  ഇമെയില്‍ : sajinks@keralauniversity.ac.in

Dr. Anilkumar. Y. PhD (IIT Bombay)
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2304803
മൊബൈല്‍ : +91-9567692610  ഇമെയില്‍ : anilgeol@keralauniversity.ac.in

Smt. Jeejakumari V. K.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സുവോളജി

Dr. P. Sreejith
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സുവോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308906  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-476-2681268
മൊബൈല്‍ : +91-9496793794  ഇമെയില്‍ : p.sreejith@gmail.com

Dr. Benno Pereira P. G.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സുവോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308906
മൊബൈല്‍ : 9447220233  ഇമെയില്‍ : bennopereira@gmail.com

Philomina Simon
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308360
മൊബൈല്‍ : +91-8893769627  ഇമെയില്‍ : philominasimon@keralauniversity.ac.in

Dr. Thara P.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചര്‍സ് സ്റ്റഡീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2305321  ഇമെയില്‍ : thara.dfs@gmail.com

Dr. Yamuna A.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308167  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2464360
മൊബൈല്‍ : +91-9446324306  ഇമെയില്‍ : yam10emerald@yahoo.com

Dr. Rajesh S. V.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ആര്‍ക്കയോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308053  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2269923
മൊബൈല്‍ : +91-9497078573, +91-94265  ഇമെയില്‍ : rajeshkeraliyan@yahoo.co.in

Shri. Siddik R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308054
മൊബൈല്‍ : +91-8111989221  ഇമെയില്‍ : siddikrabiyath@gmail.com

Dr. Tissy Mariam Thomas
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-4712308304

Sujith Babu
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-4712308304  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-7306841550
മൊബൈല്‍ : +91-8547281985  ഇമെയില്‍ : psy.sujith@gmail.com

Dr. Johnson R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308304
മൊബൈല്‍ : 9447345097  ഇമെയില്‍ : drjohnsonr@gmail.com

Dr. Bushra Beegom R. K.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308425
മൊബൈല്‍ : +91-9995446165  ഇമെയില്‍ : bushrabeegom@gmail.com

Dr. M. S. Jayakumar
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308425
മൊബൈല്‍ : +91-9847564447  ഇമെയില്‍ : jayanmadhavan@gmail.com

Dr. P. Jinimon
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി

മൊബൈല്‍ : 8547584458  ഇമെയില്‍ : jinimon@gmail.com

Dr. A. Sajna
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308839
മൊബൈല്‍ : 9567414455  ഇമെയില്‍ : sajnas7@gmail.com

Dr. Manu T.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ആന്‍റ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യന്‍ സ്റ്റഡീസ്
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +919778331699
മൊബൈല്‍ : +919446333871  ഇമെയില്‍ : manu@keralauniversity.ac.in

Dr. Arun Kumar K.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308307
മൊബൈല്‍ : 9745667333  ഇമെയില്‍ : arunpolitics@gmail.com

Dr. Nithya N. R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308307
മൊബൈല്‍ : 9496468751  ഇമെയില്‍ : nithyatpm@keralauniversity.ac.in

Dr. Anu Unny
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308307  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-484-2447431
മൊബൈല്‍ : +91-9526844885  ഇമെയില്‍ : unny.anu@gmail.com

Dr. Samuel Jacob Kuruvilla
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308307  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-481-2432246
മൊബൈല്‍ : +91-9249102321  ഇമെയില്‍ : sjk201@gmail.com

Dr. J. P. Prajith
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഓറിയന്‍റല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആന്‍റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308421
മൊബൈല്‍ : 9400288791  ഇമെയില്‍ : drjpprajith@gmail.com

ഡോ. സൈനബ എം.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഓറിയന്‍റല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആന്‍റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308421
മൊബൈല്‍ : +91-9895561955  ഇമെയില്‍ : sainabaori@gmail.com

Dr. Rejani R. S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഓറിയന്‍റല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആന്‍റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308421  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2741920
മൊബൈല്‍ : +91-9995004129  ഇമെയില്‍ : rsrejani@gmail.com

Dr. Suhail E.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അറബിക്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308846
മൊബൈല്‍ : 9496749322  ഇമെയില്‍ : sekjnu@gmail.com

ഡോ. താജുദീൻ എ. എസ്.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അറബിക്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308846
മൊബൈല്‍ : +91-9446827141  ഇമെയില്‍ : thajudeenmannani@gmail.com

Dr. Leena B. L.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിന്ദി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308649
മൊബൈല്‍ : 9496587510  ഇമെയില്‍ : leenaunni.6000@gmail.com

Dr Rajan TK
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിന്ദി

മൊബൈല്‍ : 9947092605  ഇമെയില്‍ : rajankurumassery112@gmail.com

Dr.Indu.K.V
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിന്ദി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308649  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 04712997004
മൊബൈല്‍ : 9497457004  ഇമെയില്‍ : indukvku@gmail.com

Dr. Deepak K. R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിന്ദി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471
മൊബൈല്‍ : 9447616483  ഇമെയില്‍ : krdeepak5@gamil.com

Dr. Syam S. K.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471418469  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 8075431433
മൊബൈല്‍ : 9495626431  ഇമെയില്‍ : drsyam@keralauniversity.ac.in

Dr. Darwin L.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308469  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2132669
മൊബൈല്‍ : +91-9446904488  ഇമെയില്‍ : darwinciil@gmail.com

Dr. S. Prema
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308469  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-4722870345
മൊബൈല്‍ : +91-9446084361  ഇമെയില്‍ : premkrishnas@yahoo.co.in

Dr. Sheeba M. Kurian
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308459  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-9287219312
മൊബൈല്‍ : +91-9495672559  ഇമെയില്‍ : sheebamkurian@gmail.com

Dr. Santhoshkumar T.K.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്

മൊബൈല്‍ : +919497447713  ഇമെയില്‍ : drtksanthoshkumar@keralauniversity.ac.in

Dr. Jayalakshmi Thazhe Veettil
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സംസ്കൃത ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308801  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9496794500
മൊബൈല്‍ : 7561066585  ഇമെയില്‍ : drtvjayalakshmi@gmail.com

Dr. Shamseer P. C.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സംസ്കൃത ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308801
മൊബൈല്‍ : 9846811531  ഇമെയില്‍ : shamseerpc86@gmail.com

Dr. C. N. Vijayakumari
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
സംസ്കൃത ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308801  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 0471 2448658
മൊബൈല്‍ : 9446409948  ഇമെയില്‍ : vijayaisavasyam@gmail.com

Dr. Leema Metilda A.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് തമിഴ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308919
മൊബൈല്‍ : 9946897456  ഇമെയില്‍ : leema@keralauniversity.ac.in

Dr. Precilla A.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് തമിഴ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308919
മൊബൈല്‍ : 9496814309  ഇമെയില്‍ : precillamunnar@gmail.com

Dr. Hepsy Rose Mary A.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് തമിഴ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308919  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2383167
മൊബൈല്‍ : +91-9495656167  ഇമെയില്‍ : hepsy.rosemary@gmail.com

ഡോ. ഹരികുമാർ എം. എസ്.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308013  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-479-2302847
മൊബൈല്‍ : +91-9847126047  ഇമെയില്‍ : msharikumar@gmail.com

Smt. Maggie J.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308013
മൊബൈല്‍ : +91-9495511223  ഇമെയില്‍ : jmaggie68@gmail.com

Dr. Rajesh Kumar B M
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2418013
മൊബൈല്‍ : 7559953134  ഇമെയില്‍ : rajeshkumarbm1@gmail.com

Dr. Lalmohan P.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308013
മൊബൈല്‍ : 9745608518  ഇമെയില്‍ : plalmohan@gmail.com

Suresh K. S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308013
മൊബൈല്‍ : 9895068140  ഇമെയില്‍ : sureshkshanmughan@gmail.com

Dr. P. B. Balamurai
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിലോസഫി
 ഇമെയില്‍ : pbbalamurali@keralauniversity.ac.in

Dr. Binu G. Bheemnath
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിലോസഫി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308746
മൊബൈല്‍ : 9847936148  ഇമെയില്‍ : binugbheemnath@keralauniversity.ac.in

Dr. Hrishika Katyayan
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് റഷ്യന്‍
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712386321  ഇമെയില്‍ : hrishikakatyayan@gmail.com

Dr. Biju A. V.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712412179  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 04722961590
മൊബൈല്‍ : 9846243990  ഇമെയില്‍ : bijuav@keralauniversity.ac.in

Dr. Mushthaq Ahammed
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712412179
മൊബൈല്‍ : 9446250397  ഇമെയില്‍ : mustaq77@rediffmail.com

Dr. Balu B
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്

മൊബൈല്‍ : 7012270881  ഇമെയില്‍ : bbalub@gmail.com

Dr. Bindu D.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2304718  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-474-2768266
മൊബൈല്‍ : +91-9495681565  ഇമെയില്‍ : dbindusuresh@gmail.com

Dr. Divya C. Senan
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :09447552870
മൊബൈല്‍ : 9447552870  ഇമെയില്‍ : mail2divyacsenan@gmail.com

Dr. Sindhya V.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712304718  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9447049268
മൊബൈല്‍ : 9495969268  ഇമെയില്‍ : sindhyajith@gmail.com

Dr. Rakendu C.K
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലോ
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308936  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9497850014
മൊബൈല്‍ : 9497850014  ഇമെയില്‍ : rakendu.dhanya@gmail.com

Dr. Ambeeshmon S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഇന്‍ കേരള
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712301145  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 04782810999
മൊബൈല്‍ : +919846116600  ഇമെയില്‍ : ambeeshs@gmail.com

Dr. Lakshmi Sukumar
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്

മൊബൈല്‍ : 9495310180  ഇമെയില്‍ : lakshmisukumarsept22@gmail.com

Dr. Appu Jacob John
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712305738  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 04812567002
മൊബൈല്‍ : 9895884379  ഇമെയില്‍ : appu@keralauniversity.ac.in

Dr. Lakshmi Priya N.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712305738
മൊബൈല്‍ : 9846224539  ഇമെയില്‍ : lakmi78@gmail.com

Dr. Vishnu Narayanan
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+914712307594  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +914682230882
മൊബൈല്‍ : 09809538287  ഇമെയില്‍ : vishnunarayanan@keralauniversity.ac.in

Dr. Saja K.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308078
മൊബൈല്‍ : +91-9447343980  ഇമെയില്‍ : sajaboban@gmail.com

Dr. P. G. Biju
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308078
മൊബൈല്‍ : +91-9847502952  ഇമെയില്‍ : bijupg@keralauniversity.ac.in

Dr. Viji Vijayan
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308078  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91 9074529255
മൊബൈല്‍ : +91 9990104799  ഇമെയില്‍ : vijivijayan@keralauniversity.ac.in

Dr. Janeesh P. A.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308078
മൊബൈല്‍ : +91-9746318631  ഇമെയില്‍ : janeeshbiochemistry@keralauniversity.ac.in

Dr. Sony George
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-4742742933
മൊബൈല്‍ : +91-9446462933  ഇമെയില്‍ : emailtosony@gmail.com

Dr. Jayasree E. G.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308682
മൊബൈല്‍ : +91-9746790202  ഇമെയില്‍ : jelambal@gmail.com

Dr. Ani Deepthi
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308682  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-4742799200
മൊബൈല്‍ : +91-9447151002  ഇമെയില്‍ : anideepthi@gmail.com

ഡോ. കൃഷ്ണകുമാർ ആർ. എസ്.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ജര്‍മ്മന്‍
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712386320
മൊബൈല്‍ : 9488653336  ഇമെയില്‍ : sreekumar@keralauniversity.ac.in

Dr. Prakasan P.M.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

മൊബൈല്‍ : 9495760886  ഇമെയില്‍ : prakashsumi@gmail.com

ഡോ. ബി. മിനി ദേവി
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) : +91-471-2308034  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : +91-471-2365655
മൊബൈല്‍ : +91-9446663070  ഇമെയില്‍ : drminidevi1968@gmail.com

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍‍മാര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്) - 82

Arya S. V.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91 8921252859  ഇമെയില്‍ : aryasv3128@gmail.com

Salma M. S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91 8606205530  ഇമെയില്‍ : salmams201718@gmail.com

Suchitra S. S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 9946841519  ഇമെയില്‍ : suchithranidheesh@gmail.com

Dr. Sunitha Vijayan
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 9497323654  ഇമെയില്‍ : sunithavijayan556@gmail.com

Viji S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 8921468440  ഇമെയില്‍ : vijisviswanathan10@gmail.com

Shehsa Shukkoor
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 9526302544  ഇമെയില്‍ : shehsafisat@gmail.com

Dr. Nithya R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 7907133736  ഇമെയില്‍ : bbainsde.ku@gmail.com

Akhila A. S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 9946790492  ഇമെയില്‍ : asakhilanair@gmail.com

Archana S. Viswan
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 6238904867  ഇമെയില്‍ : archanasviswan.keralauniversity@gmail.com

Dr. Binnie Mathew
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 9656545403  ഇമെയില്‍ : mathew.binnie@gmail.com

Dr. Vijay R. S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +919745125125  ഇമെയില്‍ : vijayrsindia@gmail.com

Sunitha L. F.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 8086761614  ഇമെയില്‍ : sunitha.odal.320@gmail.com

Jijin E. S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 9447290135  ഇമെയില്‍ : jijintbgri@gmail.com

Lekshmi A. C.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 9567711474  ഇമെയില്‍ : anandlekshmiac@gmail.com

Reshma Raghu
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 8281532752  ഇമെയില്‍ : reshma.ezklm@gmail.com

Narmada R. N.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 8921865639  ഇമെയില്‍ : narmadasde@gmail.com

Bhagya Rajeswari S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : 7736564602  ഇമെയില്‍ : bhagyarajeswari@gmail.com

Liji I. H.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9497266880  ഇമെയില്‍ : liji10@gmail.com

Maya S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

മൊബൈല്‍ : +91-9539968536  ഇമെയില്‍ : mayas001@yahoo.in

Dr Bindhumol Ismail
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308778
മൊബൈല്‍ : 9072051495  ഇമെയില്‍ : bindu.ismail@gmail.com

Dr. Veena O.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308778
മൊബൈല്‍ : 9447126070  ഇമെയില്‍ : veenamanojkumar@gmail.com

Dr. Neethu Hari
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308778
മൊബൈല്‍ : 9895698888  ഇമെയില്‍ : neethuharisharon@gmail.com

Dr. Geethu Chellappan
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308778
മൊബൈല്‍ : 9495775507  ഇമെയില്‍ : geethu73@gmail.com

Dr. Parvathy Jayachandran
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471-2308778
മൊബൈല്‍ : 9995659231  ഇമെയില്‍ : parujayachandran@gmail.com

Dr. Sandeep G
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308057  ഇമെയില്‍ : gopinathansandeep@gmail.com

Arun Kumar V. S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308057
മൊബൈല്‍ : 9496181301  ഇമെയില്‍ : msarun0471@gmail.com

Dr Anjana A.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308057  ഇമെയില്‍ : anjanademo@gmail.com

Divya Krishnan C. K.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308920  ഇമെയില്‍ : divyakrishnanck@yahoo.in

Shilpa Rani
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308303
മൊബൈല്‍ : 8592026222  ഇമെയില്‍ : ranishilpa7377@gmail.com

Rakhi Ramachandran
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308905
മൊബൈല്‍ : 9526363247  ഇമെയില്‍ : rakhir3@gmail.com

Dr. Renjini K.R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308905
മൊബൈല്‍ : 08848725842  ഇമെയില്‍ : renjini@keralauniversity.ac.in

Dr. Sumi A.R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308905
മൊബൈല്‍ : 8075594599  ഇമെയില്‍ : sumiar2008@gmail.com

Ms. Rhythu N. Raj
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308360  ഇമെയില്‍ : rhythunatraj@gmail.com

Ms. Shyja Rafeek
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308360  ഇമെയില്‍ : shyja.rafeek@gmail.com

Ms. Krishna S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308360  ഇമെയില്‍ : krishnasuseel@gmail.com

Ms. Neethu M. S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308360  ഇമെയില്‍ : neethums.ms@gmail.com

Ms.Aswathy A. L.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308360  ഇമെയില്‍ : aswathysat@gmail.com

Dr. Bindhya R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308146
മൊബൈല്‍ : +91 9447248422  ഇമെയില്‍ : bindhya.envt@gmail.com

Dr. Vijaykumar P
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308146
മൊബൈല്‍ : 9995178782  ഇമെയില്‍ : pvijayk@gmail.com

Dr. Sarun S
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308146
മൊബൈല്‍ : 9746396112  ഇമെയില്‍ : savithdse@gmail.com

Mrs. Navami S. S.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308146
മൊബൈല്‍ : 9633244563  ഇമെയില്‍ : navamirohini@gmail.com

Susan George
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചര്‍സ് സ്റ്റഡീസ്

Dr.Balasubramaniam S
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചര്‍സ് സ്റ്റഡീസ്
 ഇമെയില്‍ : baluttn@gmail.com

Rahul D.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചര്‍സ് സ്റ്റഡീസ്

മൊബൈല്‍ : 8089693198  ഇമെയില്‍ : drahul198@gmail.com

Anitha M. J.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308167  ഇമെയില്‍ : anithamj@gmail.com

Dr. Reji K. Dhaman
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308167
മൊബൈല്‍ : +91-9446175616  ഇമെയില്‍ : rejikdhaman2007@gmail.com

Jumna Muhammed Ibrahim
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308167  ഇമെയില്‍ : jumna.jumna@gmail.com

Dr. Sheena V. R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ആര്‍ക്കയോളജി

മൊബൈല്‍ : +91 9961439933  ഇമെയില്‍ : vr.sheena@gmail.com

Sri. Renjeshlal S. R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ആര്‍ക്കയോളജി

മൊബൈല്‍ : +91 9747278117  ഇമെയില്‍ : renjeshlalsr@gmail.com

Dr. Archana Chandran
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി

Dr. Anupama S
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :08547333086
മൊബൈല്‍ : 08547333086  ഇമെയില്‍ : sadasivan.anupama@gmail.com

Dr. Hassan J.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ആന്‍റ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യന്‍ സ്റ്റഡീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308115
മൊബൈല്‍ : +919446552008  ഇമെയില്‍ : hassanj@keralauniversity.ac.in

Dr. Ashly K. Ramachandran
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ആന്‍റ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യന്‍ സ്റ്റഡീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308115
മൊബൈല്‍ : +919544317983  ഇമെയില്‍ : ashlyramchand@gmail.com

Dr. Shameer M.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ആന്‍റ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യന്‍ സ്റ്റഡീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308115
മൊബൈല്‍ : +918826945205  ഇമെയില്‍ : shameernoorani@gmail.com

Dr. Rajeevan Kunnath
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ആന്‍റ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യന്‍ സ്റ്റഡീസ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308115
മൊബൈല്‍ : +918086178625  ഇമെയില്‍ : rajeevkunnath@gmail.com

Dr. Mohammed Shafi K. P.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അറബിക്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308846
മൊബൈല്‍ : 9562722485  ഇമെയില്‍ : shafiwafi@gmail.com

Dr. Haris P.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അറബിക്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308846
മൊബൈല്‍ : +91 98470 53340  ഇമെയില്‍ : hpashari@gmail.com

Dr. Sabna T. Thaj
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
സംസ്കൃത ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308801
മൊബൈല്‍ : 9995127793  ഇമെയില്‍ : sabnaisrath@gmail.com

Dr. Arathy C
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്

മൊബൈല്‍ : 9946215341  ഇമെയില്‍ : dr.arathyc@keralauniversity.ac.in

Dr. Aswathy Nath
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്

മൊബൈല്‍ : 9446534669  ഇമെയില്‍ : dr.aswathynath@keralauniversity.ac.in

Dr. Veena J.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മ്യൂസിക്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308995  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 04712436446
മൊബൈല്‍ : 8138911314  ഇമെയില്‍ : veenajnair85@gmail.com

Dr. Lakshmy J. Nair
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മ്യൂസിക്
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308995  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 9020089616
മൊബൈല്‍ : 8301822729  ഇമെയില്‍ : lakshmyjnair@gmail.com

Parvathi S. Shaji
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലോ
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :0471 2308936  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 0471 2445545
മൊബൈല്‍ : 9495118830  ഇമെയില്‍ : parvathishaji11@gmail.com

Hashim M. Kabeer
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലോ
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712308936
മൊബൈല്‍ : 994784157  ഇമെയില്‍ : hashimmkabeer@gmail.com

Dr. Simi S V
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഇന്‍ കേരള
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712301145
മൊബൈല്‍ : +91 9846215447  ഇമെയില്‍ : simirakhi@gmail.com

Dr. Retty R. Nath
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഇന്‍ കേരള
 ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 04712301145
മൊബൈല്‍ : +91 9447501616  ഇമെയില്‍ : rettysudhir@gmail.com

Dr. Dileepa S. Hari
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഇന്‍ കേരള

Dr. Sumi K. V.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഇന്‍ കേരള

Dr. Vishnu K. P.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഇന്‍ കേരള
 ഇമെയില്‍ : vishnukp@keralauniversity.ac.in

Mahesh R.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഇന്‍ കേരള

Akhil P.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഇന്‍ കേരള
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :04712301145  ഫോണ്‍ (റസിഡന്‍സ്) : 04702643342
മൊബൈല്‍ : +91 9446212653  ഇമെയില്‍ : akhilp@keralauniversity.ac.in

Dr. Bhavya Bhadran
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി

മൊബൈല്‍ : 7907146918  ഇമെയില്‍ : bhvya001@gmail.com

Amrutha Madhu V. V.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

മൊബൈല്‍ : 7994410070  ഇമെയില്‍ : amruthamadhu1911@gmail.com

Abdulla A
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

മൊബൈല്‍ : 7293973530  ഇമെയില്‍ : abdukaipady@gmail.com

Anju S Nair
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

മൊബൈല്‍ : 8547273748  ഇമെയില്‍ : anjuanoop91@gmail.com

Dr. S. R. Sarath Kumar
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് നാനോസയന്‍സ് ആന്‍റ് നാനോടെക്നോളജി
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :+91-471-2308863
മൊബൈല്‍ : +91-8547831713  ഇമെയില്‍ : sarath.sr.nair@gmail.com

ഡോ. ദര്‍ശന്‍ ബി. മേനോന്‍
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഇന്‍റര്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോര്‍ എവല്യൂഷണറി ആന്‍ഡ് ഇന്‍റഗ്രേറ്റീവ് ബയോളജി (iCEIB)
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :07736055234
മൊബൈല്‍ : 9539165036  ഇമെയില്‍ : darsanbm85@gmail.com

ഡോ. അനില്‍കുമാര്‍ റ്റി. ആര്‍.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഇന്‍റര്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോര്‍ എവല്യൂഷണറി ആന്‍ഡ് ഇന്‍റഗ്രേറ്റീവ് ബയോളജി (iCEIB)
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :07736055234
മൊബൈല്‍ : 9947623608  ഇമെയില്‍ : anilkumartr97@gmail.com

ഡോ.ശരണ്യ എം .കെ
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
ഇന്‍റര്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോര്‍ എവല്യൂഷണറി ആന്‍ഡ് ഇന്‍റഗ്രേറ്റീവ് ബയോളജി (iCEIB)
ഫോണ്‍ (ഓഫീസ്) :07736055234
മൊബൈല്‍ : 8547951713  ഇമെയില്‍ : drsaranymk@gmail.com

അനന്തുരാജ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റ‍ഡി ആന്‍ഡ് റിസര്‍ച്ച് സെന്‍റര്‍, ആലപ്പുഴ

മൊബൈല്‍ : 8129509264  ഇമെയില്‍ : ananduraj@keralauniversity.ac.in

എലിസബെത്ത് ടെനി തോമസ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റ‍ഡി ആന്‍ഡ് റിസര്‍ച്ച് സെന്‍റര്‍, ആലപ്പുഴ

മൊബൈല്‍ : 7736995262  ഇമെയില്‍ : elizateny@gmail.com

രേവതി പി. ആര്‍.
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ (ഓണ്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട്)
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റ‍ഡി ആന്‍ഡ് റിസര്‍ച്ച് സെന്‍റര്‍, ആലപ്പുഴ

മൊബൈല്‍ : 8086238976  ഇമെയില്‍ : revathypr.revu@gmail.com