പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English

പ്രധാന പേജ് മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

ശ്രീമതി ശോഭ കെ.
സർവകലാശാല എഞ്ചിനീയർ

എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂണിറ്റ്
കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ്
തിരുവനന്തപുരം - 695581
ഫോണ്‍ : +91-471-2308302 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : +91-9995821080 ഇമെയില്‍: ue_kariavattom@rediffmail.com
ഡോ. റ്റി. കെ. സന്തോഷ്കുമാര്‍
പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് ഓഫീസര്‍(ഇൻ ചാർജ്)

സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്
കേരള സര്‍വകലാശാല
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : +91-471-2305738 (ഓഫീസ്) ഫാക്സ്: +91-471-2305185 ഇമെയില്‍: ku.release@gmail.com
ഡോ. ഷാജി എ.
പ്രോഗ്രാം കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍

കേരള സര്‍വകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695034
ഫോണ്‍ : 0471-2386309 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : 9447324831
ഡോ. ബിഷാരത്തു ബീവി എ.
പ്രിൻസിപ്പൽ - സർവകലാശാല എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജ്

കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ്
തിരുവനന്തപുരം -81
ഫോണ്‍ : +91 0471 2308874 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : +919496102279 ഇമെയില്‍: bishabdul@gmail.com
ഡോ. ബി. ഹരിഹരൻ
ചീഫ് : യൂണിവേഴ്സിറ്റി എംപ്ളോയ്മെന്‍റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ്ബ്യൂറോ (പ്രൊ: ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് - ഇൻ ചാർജ്)

ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് : ശ്രീ. എൻ. ശൈലകുമാർ
ഫോണ്‍ : 2302923, 2304577 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : 9495719909