പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English

ഹോം പഠനശാഖകള്‍

പഠനശാഖകള്‍ (Faculties)

ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി

ഡീന്‍ : പ്രൊഫ. മനോജ് ചങ്ങാത്ത്

പ്രൊഫസര്‍, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചര്‍സ് സ്റ്റഡീസ് കേരള സര്‍വകലാശാല കാര്യവട്ടം, തിരുവനന്തപുരം | ഫോണ്‍ : 9446967394 | ഇമെയില്‍ : mchangat@keralauniversity.ac.in

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ബയോടെക്നോളജി (പാസ്സ്)

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ബയോടെക്നോളജി (പിജി)

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് (പാസ്സ്)

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് (പിജി)

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ്

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എൻവയോൺമെന്റ ൽ സയൻസ്

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റഡീസ്

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ നാനോ സയൻസ്& നാനോ ടെക്നോളജി

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഒപ്‌റ്റോ- ഇലക്ട്രോണിക്സ്

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ അപ്ലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ്

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ കംപ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജി ആൻഡ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്‌സ്

നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

    ഡോ. മായ മാധവന്‍

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി, ഗവ. ആര്‍ട്സ് ആന്‍റ് സയന്‍സ് കോളെജ്, കുളത്തൂര്‍

    ശ്രീ. കെ. സി. പ്രകാശ്

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ശ്രീ അയ്യപ്പ കോളെജ്, ഇരമള്ളിക്കര

    ശ്രീ. അജിത്ത് എം. തോമസ്

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി ആന്‍റ് ബയോടെക്നോളജി, സെന്‍റ് സേവ്യേഴ്സ് കോളെജ്, തുമ്പ

    ശ്രീമതി. കലാദേവി വി.

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എന്‍വയോണ്‍മെന്‍റല്‍ സയന്‍സസ്, സെന്‍റ് ജോണ്‍സ് കോളെജ്, അഞ്ചല്‍

    ഡോ. അനില എല്‍.

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി, എന്‍. എസ്. എസ്. കോളെജ്, നിലമേല്‍

    ഡോ. സതീഷ് കുമാര്‍

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍റ് ഹെഡ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചര്‍ സ്റ്റഡീസ്, കേരള സര്‍വകലാശാല

    ഡോ. അജി എസ്.

അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്, കേരള സര്‍വകലാശാല

    ഡോ. സാം സോളമന്‍

പ്രൊഫസര്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോഇലക്ട്രോണിക്സ്, കേരള സര്‍വകലാശാല


    ഈ ഫാക്കല്‍റ്റിക്കു കീഴിലുള്ള പഠനവകുപ്പുകള്‍
 1. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി
 2. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്
 3. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസസ്
 4. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചര്‍സ് സ്റ്റഡീസ്
 5. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
 6. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കംപ്യൂട്ടേഷണല്‍ ബയോളജി ആന്‍റ് ബയോ-ഇന്‍ഫോര്‍മാറ്റിക്സ്
 7. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് നാനോസയന്‍സ് ആന്‍റ് നാനോടെക്നോളജി

ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ആർട്സ്

ഡീന്‍ : ഡോ. മീന റ്റി. പിള്ള

പ്രൊഫസര്‍, ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് കേരള സര്‍വകലാശാല തിരുവനന്തപുരം | ഫോണ്‍ : 9495919749 | ഇമെയില്‍ : meenatpillai@gmail.com

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് (പാസ്സ്)

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് (പിജി)

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ജർമ്മൻ

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഫ്രഞ്ച്& ലാറ്റിൻ

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ജേർണലിസം

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ലൈബ്രറി & ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഫിലോസഫി (പാസ്സ്)

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഫിലോസഫി (പിജി)

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ റഷ്യൻ

നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

    Dr. Manju C. R.

Assistant Professor Department of English, Government Arts College, Thiruvananthapuram.

    Smt. Sandhya C. Vidyadharan

Associate Professor Department of English, DB College, Sasthamkotta.

    Dr. Govind R.

Assistant Professor Department of English, MSM College, Kayamkulam

    Dr. Cherian John

Associate Professor Department of English, Mar Ivanios College, Thiruvananthapuram

    Shri. Harikumar T. G.

Assistant Professor Department of English, BJM Government College, Chavara

    Dr. Meena T. Pillai

Professor Institute of English, University of Kerala

    Dr. Lal C. A.

Professor in English SDE, University of Kerala

    Dr. M. S. Harikumar

Assistant Professor Department of Communication & Journalism, University of Kerala


    ഈ ഫാക്കല്‍റ്റിക്കു കീഴിലുള്ള പഠനവകുപ്പുകള്‍
 1. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം
 2. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിലോസഫി
 3. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് റഷ്യന്‍
 4. ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്
 5. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ജര്‍മ്മന്‍
 6. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്

ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ആയുർവേദ ആൻഡ് സിദ്ധ

ഡീന്‍ : ഡോ. ആര്‍. ശ്രീകുമാര്‍

പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ് ഗവ. ആയുര്‍വേദ കോളെജ് തിരുവനന്തപുരം | ഫോണ്‍ : 9447318112 | ഇമെയില്‍ : drrsreekumar@yahoo.com

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ആയുർവ്വേദം (പാസ്സ്)

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ആയുർവ്വേദം (പിജി)

ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സിദ്ധ ആൻഡ് സർജറി

നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

    Dr. Sivakumar C. S.

Associate Professor Government Ayurveda College, Thiruvananthapuram

    Dr. P. Benedict

Associate Professor Government Ayurveda College, Thiruvananthapuram

    Dr. B. Mini S. Muraleedhar

Associate Professor Government Ayurveda College, Thiruvananthapuram

    Dr. Shahul Hameed

Professor Government Ayurveda College, Thiruvananthapuram

    Dr. Ashrafudeen I.

Professor Government Ayurveda College, Thiruvananthapuram

  ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് കോമേഴ്‌സ്

  ഡീന്‍ : ഡോ. സൈമണ്‍ തട്ടില്‍

  പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് കേരള സര്‍വകലാശാല തിരുവനന്തപുരം | ഫോണ്‍ : +91 9496275305 | ഇമെയില്‍ : simon.thattil@gmail.com

  ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ കൊമേഴ്സ് (പിജി)

  ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ കൊമേഴ്സ് (പാസ്സ്)

  നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

      Dr. C. Ganesh

  Professor Department of Commerce, University of Kerala

      Dr. G. Raju

  Professor Department of Commerce, University of Kerala

      Dr. Gabriel Simon Thattil

  Professor Department of Commerce, University of Kerala

      Dr. R. Vasanthagopal

  Professor of Commerce SDE, University of Kerala

      Dr. Sureshkumar K. S.

  Professor of Commerce SDE, University of Kerala

      Dr. P. N. Harikumar

  Associate Professor Catholicate College, Pathanamthitta

      Dr. Balu B.

  Assistant Professor SDE, University of Kerala

      Dr. Biju T.

  Assistant Professor Department of Commerce, BJM Government College, Chavara

      Dr. V. Jayaraju

  Associate Professor Department of Commerce, Iqbal College, Peringamala

      Dr. Varughese Anie Kurian

  Associate Professor Department of Commerce, Bishop Moore College, Mavelikkara


      ഈ ഫാക്കല്‍റ്റിക്കു കീഴിലുള്ള പഠനവകുപ്പുകള്‍
  1. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്

  ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ഡെന്റി‌സ്ട്രി

  ഡീന്‍ : ഡോ. അനിത ബാലന്‍

  പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ ഗവ. ഡെന്‍റല്‍ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം | ഫോണ്‍ : 9447800944 | ഇമെയില്‍ : anitabalan4@yahoo.co.in

  ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഡെന്റിസ്ട്രി (പാസ്സ്)

  ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഡെന്റിസ്ട്രി (പിജി)

  നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

      Dr. Girija K. L.

  Associate Professor Government Dental College, Thiruvananthapuram

      Dr. Anand R. Krishnan

  Assistant Professor Government Dental College, Thiruvananthapuram

      Dr. Bindu

  Additional Professor Government Medical College, Paripally

      Dr. Mukundan S.

  Assistant Professor Government Dental College, Alappuzha

      Dr. Asish R.

  Associate Professor Government Dental College, Alappuzha

   ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ

   ഡീന്‍ : ഡോ. ഗീത ജാനറ്റ് വൈറ്റസ്

   പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എജ്യൂക്കേഷന്‍ കേരള സര്‍വകലാശാല തിരുവനന്തപുരം | ഫോണ്‍ : 9995283337 | ഇമെയില്‍ : akannittayil@gmail.com

   ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ (പിജി)

   ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ (പാസ്സ്)

   നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

       Dr. Geetha Janet Vitus

   Associate Professor Department of Education,University of Kerala

       Dr. Sameer Babu M.

   Assistant Professor Department of Education,University of Kerala

       Dr. J. Lidson Raj

   Assistant Professor Government College of Teacher Education, Thiruvananthapuram

       Dr. Joly S.

   Assistant Professor Government College of Teacher Education, Thiruvananthapuram

       Dr. Sheeba P.

   Associate Professor S N Training College, Varkala

       Dr. Lakshmi A.

   Assistant Professor NSS Training College, Pandalam

       Dr. Ajimol P. G.

   Associate Professor NSS Training College, Pandalam


       ഈ ഫാക്കല്‍റ്റിക്കു കീഴിലുള്ള പഠനവകുപ്പുകള്‍
   1. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍

   ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് & ടെക്നോളജി

   ഡീന്‍ : Dr.Sumesh Divakaran

   Professor Department of Computer Science & Engineering College of Engineering and TechnologyThiruvananthapuram

   ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (പാസ്സ്-1)

   ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (പാസ്സ്-2)

   ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (പാസ്സ്-3)

   ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (പിജി)

   നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

       Dr. A. Sadiq

   Professor Department of Mechanical Engineering, TKM College of Engineering

       Dr. Ansamma John

   Professor Department of Computer Science, TKM College of Engineering

       Dr. Sajeeb R.

   Associate Professor Department of Civil Engineering, TKM College of Engineering

       Smt. Baiju R. Naina

   Associate Professor TKM College of Engineering

       Dr. Santhosh Kumar

   Associate Professor TKM College of Engineering

       Dr. JiJi C. V.

   Principal College of Engineering , Thiruvananthapuram

       Dr. Nelsa Abraham

   Assistant Professor Government Engineering College, Barton Hills, Thiruvananthapuram

    ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്

    ഡീന്‍ : ഡോ. സുനില്‍ വി. റ്റി.

    അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ് ശ്രീ. സ്വാതി തിരുനാള്‍ കോളേജ് ഓഫ് മ്യൂസിക് തിരുവനന്തപുരം | ഫോണ്‍ : 9447817033 | ഇമെയില്‍ : sunilvtmilu@gmail.com

    ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ മ്യൂസിക് (പാസ്സ്)

    ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ മ്യൂസിക് (പിജി)

    ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ അപ്ലൈഡ് ആർട്സ്

    ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ പെർഫോമിംഗ് ആൻഡ് വിഷ്വൽ ആർട്സ്

    നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

        Dr. Sunil V. T.

    Associate Professor SST College of Music, Thiruvananthapuram

        Shri. Rana Bhuvan

    Assistant Professor Government College for Women, Thiruvananthapuram

        Dr. Bindu K.

    Assistant Professor Department of Music, University of Kerala

        Prof. Manoj Vyloor

    Raja Ravi Varma College of Fine Arts, Mavelikkara

        Prof. Narayanan Kutty

    Raja Ravi Varma College of Fine Arts, Mavelikkara


        ഈ ഫാക്കല്‍റ്റിക്കു കീഴിലുള്ള പഠനവകുപ്പുകള്‍
    1. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മ്യൂസിക്

    ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി

    ഡീന്‍ : വേക്കന്‍റ്

    ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഹോമിയോപ്പതി (പിജി)

    ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഹോമിയോപ്പതി (പാസ്സ്)

    നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

        Dr. Ranjit K. R.

    Reader Shree Vidyadhiraja Homoeopathic Medical College, Nemom

        Dr. Letha L.

    Reader Shree Vidyadhiraja Homoeopathic Medical College, Nemom

        Dr. Regha Gopinathan R.

    Lecturer Shree Vidyadhiraja Homoeopathic Medical College, Nemom

     ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ലോ

     ഡീന്‍ : പ്രൊഫ. ബിസ്മി ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍

     പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഫോര്‍മര്‍ ഹെഡ്, സ്കൂള്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യന്‍ ലീഗല്‍ തോട്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോട്ടയം

     ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ലോ (പിജി)

     ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ലോ (പാസ്സ്)

     നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

         Dr. Sindhu Thulaseedharan

     Assistant Professor & Head Department of Law, University of Kerala

         Dr. Ajitha S.

     Assistant Professor in Public Administration SDE, University of Kerala

         Dr. Sajad Ibrahim K. M.

     Professor & Head Department of Political Science, University of Kerala

         Dr. Krishnakumar G.

     Assistant Professor Government Law College, Thiruvananthapuram

         Shri. Safi Mohan M. R.

     Assistant Professor Government Law College, Thiruvananthapuram

         Smt. Viji S.

     Assistant Professor Government Law College, Thiruvananthapuram

         Dr. Sheema S. Dhar

     Assistant Professor Government Law College, Thiruvananthapuram

         Dr. M. Hameema

     Assistant Professor Government Law College, Thiruvananthapuram


         ഈ ഫാക്കല്‍റ്റിക്കു കീഴിലുള്ള പഠനവകുപ്പുകള്‍
     1. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലോ

     ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്

     ഡീന്‍ : ഡോ. ആര്‍. വസന്തഗോപാല്‍

     പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഡയറക്ടര്‍, സ്കൂള്‍ ഓഫ് ഡിസ്റ്റന്‍സ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍ കേരള സര്‍വകലാശാല തിരുവനന്തപുരം | ഫോണ്‍ : 9895018010 | ഇമെയില്‍ : vasanthagopa1r@gmail.com

     ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ബിസിനസ്സ് മാനേജ്മെന്റ്ു (പിജി)

     ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ബിസിനസ്സ് മാനേജ്മെന്റ് (പാസ്സ്)

     നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

         Dr. R. Vasanthagopal

     Professor in Commerce SDE, University of Kerala

         Dr. S. Resia Beegam

     Professor Department of Commerce, University of Kerala

         Dr. Ambeeshmon S.

     Assistant Professor Institute of Management, University of Kerala

         Dr. Anzer R. N.

     Assistant Professor Government College, Nedumangad

         Dr. Vinod A. S.

     Assistant Professor VTMNSS College, Dhanuvachapuram

         Dr. M Sreekumar

     Associate Professor MMNSS College, Kotttiyam

         Shri. Sunil S.

     Assistant Professor Government College Attingal

         Dr. Jayadev S.

     Assistant Professor MG College, Thiruvananthapuram


         ഈ ഫാക്കല്‍റ്റിക്കു കീഴിലുള്ള പഠനവകുപ്പുകള്‍
     1. ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഇന്‍ കേരള

     ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് മെഡിസിൻ

     ഡീന്‍ : വേക്കന്‍റ്

      ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ഓറിയൻറൽ സ്റ്റഡീസ്

      ഡീന്‍ : ഡോ. എസ്. ഷിഫ

      പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മലയാളം കേരള സര്‍വകലാശാല തിരുവനന്തപുരം

      ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ അറബിക് (പിജി)

      ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ അറബിക് (പാസ്സ്)

      ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഹീബ്രു & സിറിയക്

      ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഹിന്ദി (പിജി)

      ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഹിന്ദി (പാസ്സ്)

      ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്

      ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ മലയാളം (പിജി)

      ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ മലയാളം (പാസ്സ്)

      ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സംസ്‌കൃതം (പിജി)

      ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സംസ്‌കൃതം (പാസ്സ്)

      ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ തമിഴ് (പിജി)

      ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ തമിഴ് (പാസ്സ്)

      നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

          Dr. Siddeek M. A.

      Assistant Professor Department of Malayalam, University of Kerala

          Dr. Deepak K. R.

      Assistant Professor in Hindi SDE, University of Kerala

          Dr. S. R. Jayasree

      Assistant Professor Department of Hindi, University of Kerala

          Dr. A. M. Unnikrishnan

      Professor in Malayalam SDE, University of Kerala

          Dr. B. Asok

      Assistant Professor Department of Hindi, University College, Thiruvananthapuram

          Dr. Ajith G. Krishnan

      Associate Professor Department of Malayalam, M G College, Thiruvananthapuram

          Dr. Jayakumari K.

      Assistant Professor Department of Hindi, M G College, Thiruvananthapuram

          Dr. Rajesh R.

      Associate Professor Department of Malayalam, NSS College, Pandalam

          Dr. Selvamony K. B.

      Assistant Professor Department of Malayalam, Government College, Attingal


          ഈ ഫാക്കല്‍റ്റിക്കു കീഴിലുള്ള പഠനവകുപ്പുകള്‍
      1. ഓറിയന്‍റല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആന്‍റ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി
      2. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അറബിക്
      3. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിന്ദി
      4. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്
      5. മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
      6. സംസ്കൃത ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്
      7. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് തമിഴ്
      8. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കേരള സ്റ്റഡീസ്

      ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ

      ഡീന്‍ : ഡോ. ഉഷ സുജിത് നായര്‍

      അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍, ലക്ഷ്മിബായി നാഷണല്‍ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കല്‍ എജ്യൂക്കേഷന്‍ കാര്യവട്ടം പി. ഒ. തിരുവനന്തപുരം

      ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ

      നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

          Dr. Rosenix P. K.

      Associate Professor Government College for Women, Thiruvananthapuram

          Dr. Vrinda Kumari

      Associate Professor NSS College, Neeramankara

          Dr. N. Madhavan

      Assistant Professor Sree Ayyappa College, Eramallikkara

          Dr. Razia K. I.

      Associate Professor MSM College, Kayamkulam

          Dr. Jiji Kurian

      Associate Professor Mar Ivanios College, Thiruvananthapuram

       ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് സയൻസ്

       ഡീന്‍ : പ്രൊഫ. എസ്. എം. എ. ഷിബ്ളി

       പ്രൊഫസര്‍, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി കേരള സര്‍വകലാശാല തിരുവനന്തപുരം | ഫോണ്‍ : +91 8547067230 | ഇമെയില്‍ : smashibli@yahoo.com

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ അക്വാട്ടിക് ബയോളജി & ഫിഷറീസ്

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ബയോകെമിസ്ട്രി

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ബോട്ടണി (പാസ്സ്)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ബോട്ടണി (പിജി)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി (പാസ്സ്)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി (പിജി)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഡെമോഗ്രഫി

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ജിയോളജി (പാസ്സ്)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ജിയോളജി (പിജി)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ജ്യോഗ്രഫി

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഹോം സയൻസ് (പാസ്സ്)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഹോം സയൻസ് (പിജി)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് (പാസ്സ്)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് (പിജി)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ മൈക്രോബയോളജി

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് (പാസ്സ്)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് (പിജി)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ പോളിമർ കെമിസ്ട്രി

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് (പാസ്സ്)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് (പിജി)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സുവോളജി (പാസ്സ്)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സുവോളജി (പിജി)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സൈക്കോളജി (പാസ്സ്)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സൈക്കോളജി (പിജി)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഹെൽത്ത് സയൻസ്

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ബയോളജി

       നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

           Dr. Suhara Beevy S.

       Professor Department of Botany, University of Kerala

           Dr. V. Biju

       Assistant Professor Department of Physics, University of Kerala

           Dr. Jayasree E. G.

       Professor Department of Chemistry, University of Kerala

           Shri. Santhosh Kumar G.

       Associate Professor Department of Physics, University College, Thiruvananthapuram

           Dr. Sharmila P. P.

       Associate Professor Department of Physics, TKMM College, Nangiarkulangara

           Dr. V. Jayasree

       Associate Professor Department of Physics, DB College, Sasthamkotta

           Dr. C. Dileep

       Assistant Professor Department of Botany, S D College, Alappuzha

           Dr. George Lukose

       Associate Professor Department of Chemistry, Mar Ivanios College, Thiruvananthapuram


           ഈ ഫാക്കല്‍റ്റിക്കു കീഴിലുള്ള പഠനവകുപ്പുകള്‍
       1. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആന്‍റ് ഫിഷറീസ്
       2. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബോട്ടണി
       3. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രഫി
       4. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്
       5. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്
       6. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
       7. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജി
       8. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സുവോളജി
       9. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്കോളജി
       10. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി
       11. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി

       ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ്

       ഡീന്‍ : ഡോ.കെ.എം സജാദ് ഇബ്രാഹിം

       പ്രൊഫസര്‍, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് കേരള സര്‍വകലാശാല തിരുവനന്തപുരം

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ആർക്കയോളജി

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് (പി. ജി.)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് (പാസ്സ്)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി (പിജി)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി (പാസ്സ്)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ്

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ( പിജി)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് (പാസ്സ്)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സോഷ്യോളജി ( പിജി)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സോഷ്യോളജി (പാസ്സ്)

       ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ സോഷ്യൽ വർക്ക്

       നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങള്‍:

           Dr. Josukutty C. A.

       Assistant Professor Department of Political Science, University of Kerala

           Dr. Ampotti A. K.

       Assistant Professor & Head Department of Islamic Studies,University of Kerala

           Dr. Prasad A. K.

       Professor Department of Economics, University of Kerala

           Dr. Bushra Beegum R. K.

       Assistant Professor Department of Sociology, University of Kerala

           Dr. S. Rajesh Kumar

       Associate Professor Department of Economics, SD College, Alappuzha

           Dr. Sajini P.

       Assistant Professor Department of History, NSS College , Neeramankara

           Dr. Thomas P. John

       Assistant Professor Department of History, St Xavier’s College, Thumba

           Dr. Syamlal G. S.

       Assistant Professor Department of Economics, M G College, Thiruvananthapuram

           Dr. A. Balakrishnan

       Assistant Professor Department of History, University College, Thiruvananthapuram


           ഈ ഫാക്കല്‍റ്റിക്കു കീഴിലുള്ള പഠനവകുപ്പുകള്‍
       1. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ആര്‍ക്കയോളജി
       2. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്
       3. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി
       4. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി
       5. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ആന്‍റ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യന്‍ സ്റ്റഡീസ്
       6. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്