പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English

പ്രധാന പേജ് അധ്യയനവിഭാഗം ഡീനുകൾ

അധ്യയനവിഭാഗം ഡീനുകൾ

പ്രൊഫ. മനോജ് ചങ്ങാത്ത്
ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി
പ്രൊഫസര്‍, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചര്‍സ് സ്റ്റഡീസ്
കേരള സര്‍വകലാശാല കാര്യവട്ടം, തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : 9446967394
ഇമെയില്‍ : mchangat@keralauniversity.ac.in
ഡോ. മീന റ്റി. പിള്ള
ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ആർട്സ്
പ്രൊഫസര്‍, ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്
കേരള സര്‍വകലാശാല തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : 9495919749
ഇമെയില്‍ : meenatpillai@gmail.com

ഡോ. ആര്‍. ശ്രീകുമാര്‍
ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ആയുർവേദ ആൻഡ് സിദ്ധ
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ഗവ. ആയുര്‍വേദ കോളെജ് തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : 9447318112
ഇമെയില്‍ : drrsreekumar@yahoo.com

ഡോ. സൈമണ്‍ തട്ടില്‍
ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് കോമേഴ്‌സ്
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കോമേഴ്സ്
കേരള സര്‍വകലാശാല തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : +91 9496275305
ഇമെയില്‍ : simon.thattil@gmail.com

ഡോ. അനിത ബാലന്‍
ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ഡെന്റി‌സ്ട്രി
പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍
ഗവ. ഡെന്‍റല്‍ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : 9447800944
ഇമെയില്‍ : anitabalan4@yahoo.co.in

ഡോ. ഗീത ജാനറ്റ് വൈറ്റസ്
ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എജ്യൂക്കേഷന്‍
കേരള സര്‍വകലാശാല തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : 9995283337
ഇമെയില്‍ : akannittayil@gmail.com

ശ്രീ. ഷാഫി കെ. എ.
ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് & ടെക്നോളജി
പ്രൊഫസ്സർ
മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം, ടി.കെ.എം. കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊല്ലം
ഫോണ്‍ : 9447462274
ഇമെയില്‍ : shafika.tkm@gmail.com

ഡോ. സുനില്‍ വി. റ്റി.
ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്
ശ്രീ. സ്വാതി തിരുനാള്‍ കോളേജ് ഓഫ് മ്യൂസിക് തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : 9447817033
ഇമെയില്‍ : sunilvtmilu@gmail.com

വേക്കന്‍റ്
ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി


പ്രൊഫ. ബിസ്മി ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍
ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ലോ
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഫോര്‍മര്‍ ഹെഡ്, സ്കൂള്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യന്‍ ലീഗല്‍ തോട്ട്
മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോട്ടയം

ഡോ. ആര്‍. വസന്തഗോപാല്‍
ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഡയറക്ടര്‍, സ്കൂള്‍ ഓഫ് ഡിസ്റ്റന്‍സ് എഡ്യൂക്കേഷന്‍
കേരള സര്‍വകലാശാല തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : 9895018010
ഇമെയില്‍ : vasanthagopa1r@gmail.com

വേക്കന്‍റ്
ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് മെഡിസിൻ


ഡോ. എസ്. ഷിഫ
ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ഓറിയൻറൽ സ്റ്റഡീസ്
പ്രൊഫസര്‍ ആന്‍ഡ് ഹെഡ്, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് മലയാളം
കേരള സര്‍വകലാശാല തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : 0471-2308459
ഇമെയില്‍ : drsshifa1@gmail.com

ഡോ. ഉഷ സുജിത് നായര്‍
ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍, ലക്ഷ്മിബായി നാഷണല്‍ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കല്‍ എജ്യൂക്കേഷന്‍
കാര്യവട്ടം പി. ഒ. തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : 9745827790
ഇമെയില്‍ : ushasujit0@gmail.com

പ്രൊഫ. എസ്. എം. എ. ഷിബ്ളി
ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് സയൻസ്
പ്രൊഫസര്‍, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി
കേരള സര്‍വകലാശാല തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : +91 8547067230
ഇമെയില്‍ : smashibli@yahoo.com

ഡോ. മഞ്ചു എസ്. നായര്‍
ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ്
പ്രൊഫസര്‍, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്
കേരള സര്‍വകലാശാല തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : 9495513584
ഇമെയില്‍ : meetmanjunaidu@yahoo.com