പ്രധാന പേജ്    സമ്പർക്കം   വെബ് മെയില്‍    English

പ്രധാന പേജ് ഡയറക്ടർമാർ

ഡയറക്ടർമാർ

ഡോ. മിനി ഡിജോ കാപ്പൻ
പ്ലാനിംഗ് & ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ്

കേരളസർവകലാശാല
സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം - 695 034
ഫോണ്‍ : +91-471-2302615 (ഓഫീസ്) ഫാക്സ്: +91-471-2305632 ഇമെയില്‍: dpd@keralauniversity.ac.in
മധു വി. റ്റി.
ഡയറക്ടര്‍, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സെന്‍റര്‍

കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സെന്‍റര്‍, സെനറ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പസ്
കേരള സര്‍വകലാശാല
ഫോണ്‍ : +91-471-2305801 (ഓഫീസ്) ഇമെയില്‍: madhuvt@keralauniversity.ac.in
ഡോ ബിജു വി
കോളേജ് ഡവലപ്പ്മെന്‍റ് കൗണ്‍സില്‍

പ്രൊഫസർ & ഹെഡ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ,കാര്യാവട്ടം
ഫോണ്‍ : +91 471 2386236, 2306514 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : 9446215095 ഇമെയില്‍: dcdc@keralauniversity.ac.in
ഗബ്രിയേൽ സൈമൺ തട്ടിൽ
ഡയറക്ടർ, ഐ. ക്യൂ. എ. സി.

സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം തിരുവനന്തപുരം 695 034
കേരള സർവ്വകലാശാല
മൊബൈല്‍ : 91-9496275305
പ്രൊഫ. (ഡോ.) റസിയ കെ ഐ
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഫിസിക്കല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ (ഇന്‍-ചാര്‍ജ്)

ജി. വി. രാജ പവലിയന്‍
പി. എം. ജി. ജംഗ്ഷന്‍
തിരുവനന്തപുരം - 695 033
ഫോണ്‍ : 0471 2306485 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : 9895122980 ഇമെയില്‍: dpekeralauniversitytvm@gmail.com
ഡോ . ജോസ്‌കുട്ടി
ക്യാമ്പസ് ഡയറക്ടര്‍

പ്രൊഫസർ, ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ,കാര്യാവട്ടം
ഫോണ്‍ : +91-471-2301145 (ഓഫീസ്), +91-471-2476238 (റസിഡന്‍സ്) മൊബൈല്‍ : +91-9447145381
ശ്രീ. കെ. ബി. സതീഷ്
ഡയറക്ടർ - ജൻ ശിക്ഷൺ സൻസ്ഥാൻ


മൊബൈല്‍ : 9446155755
ശ്രീ. സിദ്ദിഖ് ആര്‍.
ഡയറക്ടര്‍ - ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സ്റ്റ്യുഡന്‍റ് സര്‍വീസസ് (അസി. പ്രൊഫസര്‍, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്) ഇന്‍-ചാര്‍ജ്

സ്റ്റ്യുഡന്‍റ്സ് സെന്‍റര്‍, കേരള സര്‍വകലാശാല
പി. എം. ജി. ജംഗ്ഷന്‍
തിരുവനന്തപുരം
മൊബൈല്‍ : 8111989221 ഇമെയില്‍: siddikrabiyath@gmail.com
പ്രൊഫ. (ഡോ.) ആര്‍. ബി. ബിനോജ് കുമാര്‍
റിസര്‍ച്ച് ഡയറക്ടര്‍

റിസര്‍ച്ച് ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരള സർവകലാശാല
ഫോണ്‍ : +91-471-2308403 (ഓഫീസ്) മൊബൈല്‍ : +91-9447101220 ഇമെയില്‍: binojrb@gmail.com
ഡോ .ടി .കെ സന്തോഷ് കുമാർ
ഡയറക്ടർ

ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്
സെനറ്റ് ഹൗസ് കാമ്പസ്, പാളയം
തിരുവനന്തപുരം 695 034
ഫോണ്‍ : 0471-2386365 (ഓഫീസ്)